Kas laisvas gimė, tas vergu nebus

Praėjo lygiai 20 metų nuo esminių įvykių, sugriovusių sovietų imperiją ir pakeitusių pasaulį.  Baigėsi komunistinė era, daugelį metų nuodijusi žmonių protus ir mintis. Žlugo „perestroikos“ mitas – revoliucija Lietuvoje išryškino, apnuogino Gorbačiovo idėjos trumparegiškumą, kuria taip buvo susižavėję vakarai. Tuo metu Lietuva buvo politinių įvykių fronto priešakyje – pasaulis dar nebuvo regėjęs „dainuojančios revoliucijos“ – visi su nuostaba žiūrėjo į mažytį, išdidų kraštą prie Baltijos, sugebėjusį savo nepalenkiama valia ir dainomis nugalėti galingą priešą.

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais visos Lietuvos mokyklos pagerbė  kruvinos sausio 13 dienos dalyvius, kurie nedvejodami plikomis rankomis stojo i nuožmią kovą su sovietų armijos šarvuočiais ir visa Maskvos bauginančia bei gąsdinančia  propaganda. Mūsų gimnazijoje  taip pat  vyko sausio 13-tajai atminti skirti renginiai. Aštuntą valandą buvo uždegtos žvakutės, kurios priminė ir pagerbė taikios kovos dalyvius, mokytojai  mokiniams pasakojo apie tos nakties įvykių svarbą, neįtikėtiną to meto žmonių solidarumą ginant tėvynę. Mokytojai, dalyvavę tuose įvykiuose, pasidalino prisiminimais, emocijomis, kurias tada jie išgyveno.

Patriotiškai aktyvus jaunimas pertraukos metu rinkosi aktų salėje. Išvydome  tautinę savimonę puoselėjančią programą, kurią parengė mokytoja A.Butrimanskienė ir  mūsų mokyklos abiturientai. Renginio metu gimnazistai eilėmis išreiškė savo požiūrį į tų dienų įvykius. Prasmingi žodžiai iš mokinių lūpų privertė susimąstyti, kaip svarbu turėti laisvą tėvynę. Renginį vainikavo ir visų širdyse sentimentus pažadino daina ,,Laisvė‘‘, kurią atliko mokytojų J.Šametienės ir I.Muzikevičienes ruoštas mergaičių choras.

Aš tikiu, jog  sausio 13 dienos įvykiai, nubrėžę mūsų valstybės gyvavimo gaires, aktualūs ne tik senajai kartai, bet ir šių dienų jaunimui.

Povilas Labukas, II c klasės mokinys,

žurnalistų būrelio narys

Parašykite komentarą