Sudaryti būsimų I klasių mokinių sąrašai

Informuojame, jog visi mokiniai, kurių tėvai pateikė prašymus dėl priėmimo į Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos I klasę, yra priimti į gimnaziją. Klasių sąrašai jau sudaryti. Informaciją apie klasę ir klasės auklėtoją gausite paskambinę į raštinę tel. 8 315 51931 arba direktoriaus pavaduotojai ugdymui tel. 8 315 51934.