Informacija būsimų I gimnazijos klasių mokiniams

Visi mokiniai, pateikę prašymą nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. mokytis Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos I klasėje, yra priimti į gimnaziją ir suskirstyti į šešias klases pagal paskirstymo į klases tvarką ir kriterijus. 

Klasių sąrašus galima sužinoti gimnazijos raštinėje arba skambinant telefonais 8 (315) 519 31, 8 (315) 519 34. 

Daugiau informacijos suteiks klasių auklėtojai.