Fotografija

Neformaliojo švietimo programa I-IV klasių mokiniams

Tikslas:

Puoselėjant kūrybinį mąstymą ir individualumą, aktyvinant vaizduotę ir pastabumą plėtoti mokinių meninės raiškos priemonių pažinimą bei gebėjimą jomis komunikuoti, skatinant kūrybingumą ir profesijos paieškas analizuoti ir vertinti fotografijos pritaikomumą įvairiose gyvenimo srityse.

Galimybės:

Būrelio metu siekiama, kad mokiniai:

  • mokytųsi fotografuoti, lavintų vaizduotę ir pastabumą, taikytų fotokompozicijos dėsnius, fotografinės raiškos priemones;
  • tirtų, stebėtų ir fiksuotų aplinką, gamtą, emocines žmogaus būsenas bei socialinius įvykius;
  • pasitikėtų savo kūrybinėmis išgalėmis, norėtų tobulėti kurdami ir pažindami fotografijos meną;
  • pažintų fotografijos meno svarbą socialiniame kultūriniame gyvenime;
  • dalyvautų renginių fotografavime;
  • dalyvautų fotografijos konkursuose.

Vykdoma veikla gimnazijoje:

Supažįstame su įvairiais fotografijos stiliais, taisyklėmis ir kompozicijomis. Išmėginame skirtingus fotografavimo būdus ir aparatus. Lankomės įvairiuose renginiuose ir fotografijų parodose.

Laimėjimai, pasiekimai:

Lietuvos mokinių fotografijos konkurso prizinė vieta.

Būrelio vadovas Andrija Petkevičiūtė  

Nuotraukos – būrelio narių.