Kino studija

Neformaliojo švietimo programa I-II, III-IV klasių mokiniams

Tikslas:

Puoselėjant mokinių kūrybinį mąstymą ir individualumą, plėtoti meninės raiškos priemonių pažinimą bei gebėjimą taikyti jas kūryboje; analizuoti ir vertinti videomeno apraiškas meniniame ir kasdieniame gyvenime.

Galimybės:

Siekiama, kad per kino užsiėmimus mokiniai:

  • analizuodami videomeno žanrus, susipažintų   su įvairiu stilistiniu bei sociokultūriniu jų kontekstu  (kostiumai, architektūra, grimas, interjeras ir kt.) bei plėtotų savo meninius interesus;
  • per komandinį darbą ugdytųsi bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus, mokytųsi derinti idėją su jos įgyvendinimo galimybėmis;
  • tirtų, stebėtų ir fiksuotų aplinką, gamtą, emocines žmogaus būsenas bei socialinius įvykius;
  • pasitikėtų savo kūrybinėmis išgalėmis, norėtų tobulėti kurdami ir pažindami kino meną;
  • kūrybingai reikštų savo mintis, jausmus, požiūrį kino priemonėmis, būdais, procesais;
  • interpretuotų ir vertintų filmus

Vykdoma veikla gimnazijoje:

Įgyvendiname kilusias idėjas. Filmuojame trumpametražius filmus, muzikos klipus, eksperimentinius projektus ir t.t.

Vykdomos paskaitos su svečiais iš užsienio dirbančiais kino ir teatro industrijose.

Būrelio vadovas  Andrija Petkevičiūtė