Kokybės krepšelis

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“.

Ši tikslinė valstybės dotacija suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Plačiau

„Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo planas.
Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ savivaldybės ir mokyklos 2019-12-09 sutartis Nr. SR-1949

Veiklos tobulinimo ataskaita už I metus

„Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo planas II metams

Kokybės krepšelio 1.5. veikla: Kūrybinių industrijų ir lyderystės skatinimo stovykla