Parama

Gerbiami mokytojai, tėvai, buvę mokiniai, rėmėjai,

Nuoširdžiai dėkojame už 2020 m. skirtą GPM paramą gimnazijai. Tai didelė parama edukacinių renginių organizavimui.

Iki 2021 m. gegužės 3 d. Jūs galėjote skirti 1,2 proc. nuo gyventojų pajamų mokesčio. Vienas iš gimnazijos prioritetų – socialiai aktyvių, sąmoningų piliečių ugdymas, tad Jūsų parama būtų skirta pilietiniams-patriotiniams renginiams organizuoti, gimnazijos tradicijoms puoselėti ir naujoms kurti.

Dėkojame Jums už rūpestį ir dosnumą.

Informacija norintiems skirti paramą

Informacija apie paramos lėšų panaudojimą
2020 m. sausio 1 d. paramos lėšų likutis buvo 6410,27 Eur.
2020 m. iš 1,2 % GPM surinkome 1633,63 Eur. Per 2020 m. išleidome 567,39 Eur paramos lėšų gimnazijos renginiams organizuoti ir mokiniams skatinti.
Likutis 2021 m. sausio 1 d. 7476,51 Eur.

Formai užpildyti reikalingi duomenys
Paramos gavėja Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija
Paramos gavėjo kodas 291055670
Gimnazijos adresas: Birutės g. 2, LT-62151 Alytus

https://www.vmi.lt/cms/gpm-dalis-paramai