Priėmimo į I klasę gabiems mokiniams sąlygos

2022–2023 mokslo metams formuojama klasė gabiems mokiniams. Jeigu gerai mokaisi, turi įvairių talentų ir gebėjimų, nori juos tobulinti ir ugdytis kartu su kitais bendraamžiais, rinkis klasę gabiems mokiniams. 

Iš Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos gabių ir talentingų mokinių ugdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos direktoriaus 2017 m. birželio  20 d. įsakymu Nr. V-140:

 1. Gimnazija organizuoja mokinių priėmimą į gabių klasę.
 2.  Prašymai mokytis gabių mokinių klasėje priimami bendrąja tvarka nuo einamųjų metų sausio 2 d. iki kovo 31 d. kartu su prašymu mokinys pateikia 7 klasės metinius ir 8 kl. I pusmečio įvertinimus.
 3.  Reikalavimai mokiniams, norintiems mokytis gabių mokinių klasėje:
  1. ne žemesnis nei 8,5 metinių įvertinimų vidurkis nuo 7 – tos klasės;
  2. Alytaus Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacija;
  3. asmeninė motyvacija.
 4. Mokiniai, pateikę prašymus ir atitinkantys 3.1. punkto reikalavimus, registruojami Alytaus Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (toliau Tarnyba) vaiko gebėjimų vertinimui. Vertinimas vyksta kovo – balandžio mėnesiais.
 5. Gavus Tarnybos rekomendaciją, mokiniai kviečiami į motyvacinį pokalbį, kuriame dalyvauja direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakingas už gabių mokinių ugdymą, tarnybos psichologė, būsimas klasės gabiems mokiniams auklėtojas, mokinys ir jo tėvai. Motyvaciniai pokalbiai organizuojami gegužės mėnesį.
 6. Apie patekimą į klasę gabieji mokiniai informuojami motyvacinių pokalbių metu arba po jų.
 7. Gabių mokinių klasėje negali būti daugiau nei 26 mokiniai.
 8. I gabiems mokiniams skirtoje klasėje besimokantys mokiniai privalo rengti tiriamuosius-kūrybinius darbus, vadovaujantis Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos tiriamųjų-kūrybinių darbų rengimo nuostatais. Gabus mokinys tiriamuosius-kūrybinius darbus gali rinktis rašyti ir kitose klasėse.  Į gabių klasę prisijungusiems II–III klasių mokiniams sudaromos sąlygos rengti tiriamąjį darbą.
 9. Gabių mokinių ugdymo tęstinumas aukštesnėse klasėse užtikrinamas pagal mokinių pasirinkimus ir gimnazijos galimybes.
 10. Mokiniai, norintys pakeisti gabių mokinių klasę, turi pateikti gimnazijos direktoriui tėvų prašymą dėl klasės keitimo iki sausio 20 d. ar iki birželio 5 d.
 11. Mokiniai, norintys patekti į gabių mokinių klasę iš paralelės klasės, turi:
  1. pateikti gimnazijos direktoriui tėvų prašymą dėl klasės keitimo iki sausio 20 d. ar iki birželio 5 d.;
  2. būsimi kandidatai į gabių mokinių klasę turi atitikti 1 punkto reikalavimus bei pateikti klasės auklėtojo rekomendaciją iki sausio 25 d.
 12. Keitimai galimi pirmojo pusmečio pabaigoje ir pasibaigus mokslo metams.
 13. Direktorius, vadovaudamasis Vaiko gerovės komisijos rekomendacijomis ir tėvų prašymais, priima sprendimą dėl mokinio perkėlimo į kitą klasę bei dėl mokinio įkėlimo į gabių mokinių klasę.