Profesijos patarėjas

karjera

Gimnazijoje dirba profesijos patarėja
Janina Matulevičienė

Darbo laikas:

Pirmadienis–ketvirtadienis 8.00–16.00 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.30 val.

Su profesijos patarėja galite susisiekti el. paštu janina.matuleviciene@gmail.com

Pareigybės aprašymas

Gimnazija dalyvavo Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimo ir plėtros bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (1 etapas) Nr. VP1-2.3.-ŠMM-01-002 projekte pagal Lietuvos 2007–2013 metų laikotarpio žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto – Mokymosi visą gyvenimą VP1-2.3.-ŠMM priemonę – Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimą ir plėtrą.

Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.

Ugdymo karjerai tikslai:
1. Padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes.
2. Sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą.

Aktualijos

Apie karjeros ugdymo renginius skaitykite specialiame skyrelyje

Naudingos nuorodos: