Sveikatos priežiūros specialistas

Laikinai vaduojanti visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Rosita Jakaitienė
Mob. tel. 8 618 54 359, el. p. rosita@alytausvsb.lt.

Įsakymas dėl Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo

Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo tvarkos aprašas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas:

  • Kartu su visa mokyklos bendruomene kuria sveiką aplinką mokykloje, stiprinant mokinių sveikatą, numatant ir šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas;
  • Ugdo teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą bei sveikos gyvensenos, higienos įgūdžius;
  • Prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatina sveiką mitybą;
  • Mokyklos vadovo įgaliotiems asmenims teikia sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl mokinių sveikatos;
  • Teikia ir koordinuoja pirmąją pagalbą.