Tolerancijos ugdymo centras

Untitled

Tolerancijos ugdymo centro  tikslai

  • Ugdyti ir puoselėti žmogaus teisių kultūrą.
  • Mokyti mokinius apie totalitarinius režimus, įamžinti nacių ir sovietinio okupacinių režimų aukų atminimą.
  • Ugdyti mokinių tarpusavio toleranciją ir gebėjimą ją taikyti juos supančioje aplinkoje.
  • Ugdyti tarpkultūrinę kompetenciją.

 Tolerancijos ugdymo centro  uždaviniai

  • Informuoti mokyklos ir vietinę bendruomenę apie centro veiklą, skatinti ją dalyvauti bendruose renginiuose tolerancijai ugdyti.
  • Organizuoti paskaitas, seminarus ir diskusijas istorinėmis temomis pedagogams, mokiniams ir vietinei bendruomenei.
  • Organizuoti ekskursijas, išvykas, susitikimus su istorinių įvykių liudininkais.
  • Ieškoti, tvarkyti informaciją apie nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimus ir mokytis efektyviai ja naudotis.
  • Bendradarbiauti su panašiais centrais Lietuvoje ir užsienyje.