Neįprastai paminėjome Lietuvos valstybės atkūrimo dieną

Šiemet Lietuva mini 95-ąsias Nepriklausomybės atkūrimo dienos metines. Ši didinga šventė, asocijuojasi su meile tėvynei, ištikimybe savo kraštui, papročiams, jų saugojimui ir puoselėjimui. Praėjusį ketvirtadienį, švenčiant Šv. Valentino dieną, Alytaus Adolfo Ramanausko–Vanago gimnazijos moksleiviai, dalyvaujantys edukacinėje programoje „Ugdykime šalies patriotus“, kartu su Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnais nuvyko į Vilniuje įsikūrusį Lietuvos edukologijos universitetą paminėti garbingos Vasario 16-osios. Į kelionę lydėjo mokytojos Rita Ališauskienė ir Neringa Vekeriotaitė.

Minėjimą pradėjo krašto apsaugos ministras Juozas Olekas. Susirinkusius jis pasveikino Lietuvos nepriklausomybės dienos proga ir, prisiminęs praeities įvykius, nuoširdžiai džiaugėsi matydamas būsimus dviejų puikių profesijų – mokytojų ir karininkų – atstovus. Edukologijos universiteto rektorius Edmundas Gaižutis ir Karo akademijos viršininkas pulkininkas Eugenijus Vosylius kalbėjo apie patriotizmo ugdymą, vidinę inteligenciją ir meilę Tėvynei. Šventinį pranešimą perskaitęs Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakulteto Visuotinės istorijos katedros asistentas Mindaugas Nefas pabrėžė šventės svarbą visai tautai ir kiekvienam lietuviui, siekė plėsti kovotojų už laisvę idėjas ir saugoti didvyrių atminimą.

Visus sužavėjo Lietuvos liaudies kultūros centro kostiumų kolekcijos teatralizuotas pristatymas – koncertas „Raštų pynė”. Kolekciją pristatė Lietuvos liaudies kultūros centro specialistė, tautinių kostiumų dizainerė Danutė Keturakienė. Kostiumus demonstravo Lietuvos edukologijos universiteto akademinis choras “Ave Vita”, vadovaujamas docento Kastyčio Bariso.

Po minėjimo buvome pakviesti į Akademijos valgyklą vakarieniauti. Jau čia galėjome pajusti tikrą akademijos aplinką. Po vakarienės, lydimi kapitono Dariaus Dūdavičiaus, dalyvavome ekskursijoje po Akademijos muziejų, kariūnų batalioną, biblioteką, lazerinį tirą, sporto kompleksą, taip pat atrankos centrą, buvome supažindinti su stojimo į akademiją sąlygomis bei reikalavimais.

Vakare vyko Šokių šventė. Raudonu kilimu kariūnai merginas , įsikibusias į parankes, palydėjo į Akademijos Ramovės aktų salę. Vakaronės metu susirinkusius linksmino ne tik karo akademijos šokėjai, dainininkai, bet ir mūsų gimnazijos dainininkės Rugilė Treigytė bei Neringa Serbentaitė.
Šis susitikimas labai svarbus ruošiantis būsimam „Patriotinės žygio dainos“ konkursui, kuris vyks Akademijoje minint generolo J.Žemaičio gimimo dieną ir pavasarį Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijoje organizuojamai Šokių šventei „Šok su kariūnu“.

Ingrida Molnerytė ir Lina Šadurskaitė IV h klasė