Veikla

Gimnazijoje vykdomos šios programos:

  • Pagrindinio ugdymo (programos kodas 201001001),
  • Vidurinio ugdymo (programos kodas 301001001).

Parašykite komentarą