Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija

Pirmininkė – Danutė Dragūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

Edita Jurčienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus specialistė;
Edita Bolienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė.
Edita Gumauskienė, biologijos mokytoja metodininkė;
Loreta Mazėtytė, informacinių technologijų mokytoja ekspertė;
Snieguolė Valentukonienė, technologijų mokytoja metodininkė;
Janė Zelenienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.