Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija

Pirmininkė – Danutė Dragūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

Romualdas Zdanavičius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas;
Giedrė Škarnulienė, istorijos mokytoja metodininkė;
Juratė Vailionienė, biologijos mokytoja metodininkė;
Asta Grimalauskienė, matematikos ir informacinių technologijų mokytoja metodininkė;
Eglė Barysienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
Virginija Gaižauskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė.