PRIĖMIMAS

Prašymai mokytis gimnazijoje 2024–2025 m. m. priimami gimnazijos raštinėje.

Prašymų mokytis gimnazijos I klasėje 2024–2025 m. m. priėmimas 2024-02-01 sustabdytas dėl per didelio prašymų skaičiaus.

Taip pat galite siųsti skenuotus prašymus ir vaiko gimimo liudijimo kopiją el. paštu mokykla@vanagogimnazija.lt

Daugiau informacijos telefonu 8 315 51931 ir svetainėje vanagogimnazija.lt

Užsienio kalbos:

  • Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijoje pirmoji užsienio kalba yra anglų kalba.
  • Užsienio kalbos, kurių mokiniai gali mokytis gimnazijoje kaip antros užsienio kalbos tęsdami pagrindinio ugdymą programą, yra šios: prancūzų kalba, rusų kalba ir vokiečių kalba.
  • III gimnazijos klasėje galima pasirinkti trečią užsienio kalbą, tai ispanų kalba ir lotynų kalba.

Į I gimnazijos klasę

Į III gimnazijos klasę

Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos direktoriaus įsakymas mokinių priėmimo į gimnaziją komisijos

Mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas

Paskirstymo į klases tvarka ir kriterijai

Priėmimo komisijos darbo grafikas 2024 m.