Vidaus veiklos kokybės įsivertinimo grupė

Pirmininkė – Viltautė Jasiūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Nariai:
Nijolė Bazevičienė, matematikos mokytoja metodininkė;
Edita Gumauskienė, biologijos mokytoja metodininkė;
Ramunė Petrosian, anglų kalbos mokytoja metodininkė;
Giedrė Škarnulienė, istorijos mokytoja metodininkė.