Vidaus veiklos kokybės įsivertinimo grupė

Pirmininkė – Jolita Petkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Nariai:

Tomas Balynas, informacinių technologijų mokytojas metodininkas;
Nijolė Bazevičienė, matematikos mokytoja metodininkė;
Laimutė Gečaitė, matematikos mokytoja metodininkė;
Ramunė Petrosian, anglų kalbos mokytoja metodininkė;
Giedrė Škarnulienė, istorijos mokytoja metodininkė.