Metodinės grupės

Lietuvių kalbos mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė Santa Marcinkevičiūtė

Eglė Barysienė,
Aldona Butrimanskienė
Rita Krasnauskienė,
Rita Vaitkevičienė,
Janė Zelenienė.

Užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė Ramunė Petrosian

Edita Bolienė,
Virginija Gaižauskienė,
Rima Gecevičienė,
Agnė Ingelevičienė
Loreta Kašėtienė,
Birutė Kazakevičienė,
Ieva Kizelytė,
Jovita Žilinskienė.

Matematikos-informatikos mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė Laimutė Gečaitė

Tomas Balynas,
Nijolė Bazevičienė,
Laimutė Gečaitė,
Irmantas Grimalauskas,
Asta Grimalauskienė,
Loreta Mazėtytė,
Ina Nakvosienė,
Ieva Norkienė.

Gamtos mokslų mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė Irma Linkevičienė

Lina Gailienė,
Edita Gumauskienė,
Antanas Kalinauskas,
Janė Liutkienė,
Mindaugas Ribinskas,
Juratė Vailionienė.

Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė Asta Šulcienė

Vida Balevičienė,
Aistė Glinskienė,
Erika Jonaitienė,
Irena Motūzienė,
Jolita Noruvienė
Meilė Platūkienė,
Giedrė Škarnulienė.

Meninės krypties ir kūno kultūros mokytojų metodinė grupė

Pirmininkas Danutė Račkauskienė

Jonas Baltrušaitis,
Vidmantas Jankauskas,
Andrija Petkevičiūtė,
Kęstutis Ribinskas,
Mindaugas Ribinskas,
Jureta Šametienė,
Egidijus Škarnulis,
Ieva Ūselytė,
Sigita Ulonienė,
Snieguolė Valentukonienė,
Svajūnas Žvinakis.

I klasių auklėtojų metodinė grupė

Pirmininkė Edita Bolienė

Rima Gecevičienė,
Loreta Kašėtienė,
Irma Linkevičienė,
Danutė Račkauskienė,
Juratė Vailionienė.

II klasių auklėtojų metodinė grupė

Pirmininkė Asta Grimalauskienė

Tomas Balynas,
Lina Gailienė,
Ieva Kizelytė,
Santa Marcinkevičiūtė,
Sigita Ulonienė.

III klasių auklėtojų metodinė grupė

Pirmininkė Agnė Ingelevičienė

Irena Motūzienė,
Ina Nakvosienė,
Ieva Norkienė,
Asta Šulcienė,
Janė Zelenienė.

IV klasių auklėtojų metodinė grupė

Pirmininkė Snieguolė Valentukonienė

Eglė Barysienė,
Aldona Butrimanskienė,
Loreta Mazėtytė,
Ramunė Petrosian,
Giedrė Škarnulienė.