Metodinės grupės

Lietuvių kalbos mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė Aldona Butrimanskienė

Eglė Barysienė,
Virginija Jokubauskienė,
Antanas Jurčys,
Santa Marcinkevičiūtė,
Janė Zelenienė.

Užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė Agnė Ingelevičienė

Erika Balynienė,
Valė Benekeraitienė,
Edita Bolienė,
Virginija Gaižauskienė,
Rima Gecevičienė,
Loreta Kašėtienė,
Birutė Kazakevičienė,
Gabrielė Kvitkauskienė,
Ramunė Petrosian,
Jovita Žilinskienė.

Matematikos-informatikos mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė Loreta Mazėtytė

Tomas Balynas,
Nijolė Bazevičienė,
Laimutė Gečaitė,
Asta Grimalauskienė,
Elvyra Jakučionytė,
Ina Nakvosienė,
Ieva Norkienė.

Gamtos mokslų mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė Janė Liutkienė

Lina Gailienė,
Edita Gumauskienė,
Antanas Kalinauskas,
Irma Linkevičienė,
Mindaugas Ribinskas,
Juratė Vailionienė.

Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė Giedrė Škarnulienė

Lina Arlauskienė,
Vida Balevičienė,
Erika Jonaitienė,
Irena Motūzienė,
Meilė Platūkienė,
Asta Šulcienė,
Ramutė Volkuvienė.

Meninės krypties ir kūno kultūros mokytojų metodinė grupė

Pirmininkas Raimondas Gelžinis

Dalia Adukevičienė,
Jonas Baltrušaitis,
Irma Čeplinskienė,
Vidmantas Jankauskas,
Ramūnė Jasaitienė,
Andrija Petkevičiūtė,
Danutė Račkauskienė,
Kęstutis Ribinskas,
Mindaugas Ribinskas,
Jureta Šametienė,
Egidijus Škarnulis,
Snieguolė Valentukonienė,
Svajūnas Žvinakis.

I klasių auklėtojų metodinė grupė

Pirmininkė Snieguolė Valentukonienė

Eglė Barysienė,
Gabrielė Kvitkauskienė,
Loreta Mazėtytė,
Ramunė Petrosian,
Giedrė Škarnulienė

II klasių auklėtojų metodinė grupė

Pirmininkė Danutė Račkauskienė

Laimutė Gečaitė,
Rima Gecevičienė,
Edita Gumauskienė,
Irma Linkevičienė,
Juratė Vailionienė.

III klasių auklėtojų metodinė grupė

Pirmininkė Irma Čeplinskienė

Tomas Balynas,
Lina Gailienė,
Asta Grimalauskienė,
Antanas Kalinauskas,
Svajūnas Žvinakis.

IV klasių auklėtojų metodinė grupė

Pirmininkė Asta Šulcienė

Edita Bolienė,
Loreta Kašėtienė,
Janė Zelenienė,
Jovita Žilinskienė.

Parašykite komentarą