Metodinės grupės

Lietuvių kalbos mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė Aldona Butrimanskienė
Eglė Barysienė,
Virginija Jokubauskienė,
Antanas Jurčys,
Santa Marcinkevičiūtė,
Janė Zelenienė.

Užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė Ramunė Petrosian
Valė Benekeraitienė,
Edita Bolienė,
Virginija Gaižauskienė,
Rima Gecevičienė,
Agnė Ingelevičienė
Loreta Kašėtienė,
Birutė Kazakevičienė,
Ieva Kizelytė,
Jovita Žilinskienė.

Matematikos-informatikos mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė Ina Nakvosienė
Tomas Balynas,
Nijolė Bazevičienė,
Laimutė Gečaitė,
Asta Grimalauskienė,
Loreta Mazėtytė,
Ieva Norkienė.

Gamtos mokslų mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė Irma Linkevičienė
Lina Gailienė,
Edita Gumauskienė,
Antanas Kalinauskas,
Janė Liutkienė,
Mindaugas Ribinskas,
Juratė Vailionienė.

Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė Giedrė Škarnulienė
Lina Arlauskienė,
Vida Balevičienė,
Aistė Glinskienė,
Erika Jonaitienė,
Irena Motūzienė,
Meilė Platūkienė,
Asta Šulcienė,
Ramutė Volkuvienė.

Meninės krypties ir kūno kultūros mokytojų metodinė grupė

Pirmininkas Svajūnas Žvinakis
Dalia Adukevičienė,
Jonas Baltrušaitis,
Raimondas Gelžinis,
Vidmantas Jankauskas,
Ramūnė Jasaitienė,
Andrija Petkevičiūtė,
Danutė Račkauskienė,
Kęstutis Ribinskas,
Mindaugas Ribinskas,
Jureta Šametienė,
Egidijus Škarnulis,
Sigita Ulonienė,
Snieguolė Valentukonienė.

I klasių auklėtojų metodinė grupė

Pirmininkė Agnė Ingelevičienė
Irena Motūzienė,
Ina Nakvosienė,
Ieva Norkienė,
Asta Šulcienė,
Janė Zelenienė.

II klasių auklėtojų metodinė grupė

Pirmininkė Snieguolė Valentukonienė
Eglė Barysienė,
Aldona Butrimanskienė,
Loreta Mazėtytė,
Ramunė Petrosian,
Giedrė Škarnulienė.

III klasių auklėtojų metodinė grupė

Pirmininkė Danutė Račkauskienė
Laimutė Gečaitė,
Rima Gecevičienė,
Edita Gumauskienė,
Irma Linkevičienė,
Juratė Vailionienė.

IV klasių auklėtojų metodinė grupė

Pirmininkė Asta Grimalauskienė
Tomas Balynas,
Lina Gailienė,
Antanas Kalinauskas, Ramutė Volkuvienė,
Svajūnas Žvinakis.