Metodinės grupės

Lietuvių kalbos mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė Santa Marcinkevičiūtė

Eglė Barysienė,
Aldona Butrimanskienė,
Virginija Jokubauskienė,
Rita Vaitkevičienė,
Janė Zelenienė.

Užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė Ramunė Petrosian

Valė Benekeraitienė,
Edita Bolienė,
Virginija Gaižauskienė,
Rima Gecevičienė,
Agnė Ingelevičienė
Loreta Kašėtienė,
Birutė Kazakevičienė,
Ieva Kizelytė,
Jovita Žilinskienė.

Matematikos-informatikos mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė Ina Nakvosienė

Tomas Balynas,
Nijolė Bazevičienė,
Laimutė Gečaitė,
Irmantas Grimalauskas,
Asta Grimalauskienė,
Loreta Mazėtytė,
Ieva Norkienė.

Gamtos mokslų mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė Irma Linkevičienė

Lina Gailienė,
Edita Gumauskienė,
Antanas Kalinauskas,
Janė Liutkienė,
Mindaugas Ribinskas,
Juratė Vailionienė.

Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė Asta Šulcienė

Lina Arlauskienė,
Vida Balevičienė,
Aistė Glinskienė,
Erika Jonaitienė,
Irena Motūzienė,
Meilė Platūkienė,
Jolita Noruvienė,
Giedrė Škarnulienė.

Meninės krypties, technologijų ir fizinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

Pirmininkas Svajūnas Žvinakis

Jonas Baltrušaitis,
Raimondas Gelžinis,
Vidmantas Jankauskas,
Ramūnė Jasaitienė,
Andrija Petkevičiūtė,
Danutė Račkauskienė,
Kęstutis Ribinskas,
Mindaugas Ribinskas,
Taidas Sakalauskas,
Jureta Šametienė,
Egidijus Škarnulis,
Sigita Ulonienė,
Snieguolė Valentukonienė.

I klasių auklėtojų metodinė grupė

Pirmininkė Asta Grimalauskienė

Tomas Balynas,
Lina Gailienė,
Ieva Kizelytė,
Santa Marcinkevičiūtė,
Sigita Ulonienė.

II klasių auklėtojų metodinė grupė

Pirmininkė Agnė Ingelevičienė

Irena Motūzienė,
Ina Nakvosienė,
Ieva Norkienė,
Asta Šulcienė,
Janė Zelenienė.

III klasių auklėtojų metodinė grupė

Pirmininkė Snieguolė Valentukonienė

Eglė Barysienė,
Aldona Butrimanskienė,
Loreta Mazėtytė,
Ramunė Petrosian,
Giedrė Škarnulienė.

IV klasių auklėtojų metodinė grupė

Pirmininkė Danutė Račkauskienė

Laimutė Gečaitė,
Rima Gecevičienė,
Edita Gumauskienė,
Irma Linkevičienė,
Juratė Vailionienė.