Metodinės grupės

Lietuvių kalbos mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė Aldona Butrimanskienė

Eglė Barysienė,
Virginija Jokubauskienė,
Antanas Jurčys,
Santa Marcinkevičiūtė,
Janė Zelenienė.

Užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė Ramunė Petrosian

Valė Benekeraitienė,
Edita Bolienė,
Virginija Gaižauskienė,
Rima Gecevičienė,
Agnė Ingelevičienė
Loreta Kašėtienė,
Birutė Kazakevičienė,
Gabrielė Kvitkauskienė,
Jovita Žilinskienė.

Matematikos-informatikos mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė Ina Nakvosienė

Tomas Balynas,
Nijolė Bazevičienė,
Laimutė Gečaitė,
Asta Grimalauskienė,
Loreta Mazėtytė,
Ieva Norkienė.

Gamtos mokslų mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė Irma Linkevičienė

Lina Gailienė,
Edita Gumauskienė,
Antanas Kalinauskas,
Janė Liutkienė,
Mindaugas Ribinskas,
Juratė Vailionienė.

Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė Giedrė Škarnulienė

Lina Arlauskienė,
Vida Balevičienė,
Aistė Glinskienė,
Erika Jonaitienė,
Irena Motūzienė,
Meilė Platūkienė,
Asta Šulcienė,
Ramutė Volkuvienė.

Meninės krypties ir kūno kultūros mokytojų metodinė grupė

Pirmininkas Svajūnas Žvinakis

Dalia Adukevičienė,
Jonas Baltrušaitis,
Irma Čeplinskienė,
Raimondas Gelžinis,
Vidmantas Jankauskas,
Ramūnė Jasaitienė,
Andrija Petkevičiūtė,
Danutė Račkauskienė,
Kęstutis Ribinskas,
Mindaugas Ribinskas,
Jureta Šametienė,
Egidijus Škarnulis,
Snieguolė Valentukonienė.

I klasių auklėtojų metodinė grupė

Pirmininkė Agnė Ingelevičienė

Irena Motūzienė,
Ina Nakvosienė,
Ieva Norkienė,
Asta Šulcienė,
Janė Zelenienė.

II klasių auklėtojų metodinė grupė

Pirmininkė Snieguolė Valentukonienė

Eglė Barysienė,
Gabrielė Kvitkauskienė,
Loreta Mazėtytė,
Ramunė Petrosian,
Giedrė Škarnulienė.

III klasių auklėtojų metodinė grupė

Pirmininkė Danutė Račkauskienė

Laimutė Gečaitė,
Rima Gecevičienė,
Edita Gumauskienė,
Irma Linkevičienė,
Juratė Vailionienė.

IV klasių auklėtojų metodinė grupė

Pirmininkė Irma Čeplinskienė

Tomas Balynas,
Lina Gailienė,
Asta Grimalauskienė,
Antanas Kalinauskas,
Svajūnas Žvinakis.

Parašykite komentarą