Mokinių priėmimo komisija

Pirmininkė – Danutė Dragūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Sekretorė – Aldona Jakimavičienė, raštinės vedėja;

Nariai:

Aistė Glinskienė, psichologė,
Jūratė Monkeliūnienė, bibliotekos vedėja,
Ieva Norkienė, matematikos mokytoja metodininkė,
Rytis Makaravičius, techninių priemonių ir kompiuterių priežiūros specialistas.