Mokinių priėmimo komisija

Pirmininkė – Danutė Dragūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Sekretorė – Aldona Jakimavičienė, raštinės vedėja;

Nariai:

Aistė Glinskienė, psichologė,
Loreta Mazėtytė, informacinių technologijų mokytoja ekspertė,
Ina Nakvosienė, matematikos mokytoja metodininkė.