Viešieji pirkimai

2020 m. įsigytų mokymo priemonių ataskaita

2020 m. įsigytų vadovėlių ataskaita

2019 m. įsigytų mokymo priemonių ataskaita

2019 m. įsigytų vadovėlių ataskaita

Viešųjų pirkimų planas 2018 m.

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR PIRKIMŲ, NURODYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE, ATASKAITA

Informacija apie pirkimus, apie nustatytus laimėtojus ir ketinamas sudaryti ir sudarytas sutartis

ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO GIMNAZIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS 2016 METAI

Pirkimų planas 2014

ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO GIMNAZIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS 2014 METAI

INFORMACIJA SUINTERESUOTIEMS TIEKĖJAMS
I. Nustatyta pasiūlymų eilė:
1. UAB „Parama“, pasiūlyta kaina – 1 052 631,74 Lt.
2. UAB „Drūtnamis“, pasiūlyta kaina – 1 312 968,76 Lt.
3. UAB „Algraižė“, pasiūlyta kaina – 1 364 110,03 Lt.

II. UAB „Parama“, pasiūlymas pripažintas laimėjusiu.

III. Sutarties atidėjimo terminas 15 dienų, pradedamas skaičiuoti kitą dieną po informacijos tiekėjams pateikimo dienos.

Viesieji_pirkimai_2013

ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO GIMNAZIJOS  SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS 2013 METAI

Informacija apie pirkimą 2013 m.

2012 BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO GIMNAZIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS

2011 BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO GIMNAZIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS

ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO GIMNAZIJOS  SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

 

Viešųjų pirkimų ataskaita

Gimnazijos sporto aikštyno įrengimo darbų techninis specifikacijos projektas

Parašykite komentarą