Viešieji pirkimai

2019 m. įsigytų mokymo priemonių ataskaita

2019 m. įsigytų vadovėlių ataskaita

Viešųjų pirkimų planas 2018 m.

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR PIRKIMŲ, NURODYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE, ATASKAITA

Informacija apie pirkimus, apie nustatytus laimėtojus ir ketinamas sudaryti ir sudarytas sutartis

ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO GIMNAZIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS 2016 METAI

Pirkimų planas 2014

ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO GIMNAZIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS 2014 METAI

INFORMACIJA SUINTERESUOTIEMS TIEKĖJAMS
I. Nustatyta pasiūlymų eilė:
1. UAB „Parama“, pasiūlyta kaina – 1 052 631,74 Lt.
2. UAB „Drūtnamis“, pasiūlyta kaina – 1 312 968,76 Lt.
3. UAB „Algraižė“, pasiūlyta kaina – 1 364 110,03 Lt.

II. UAB „Parama“, pasiūlymas pripažintas laimėjusiu.

III. Sutarties atidėjimo terminas 15 dienų, pradedamas skaičiuoti kitą dieną po informacijos tiekėjams pateikimo dienos.

Viesieji_pirkimai_2013

ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO GIMNAZIJOS  SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS 2013 METAI

Informacija apie pirkimą 2013 m.

2012 BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO GIMNAZIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS

2011 BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO GIMNAZIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS

ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO GIMNAZIJOS  SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

 

Viešųjų pirkimų ataskaita

Gimnazijos sporto aikštyno įrengimo darbų techninis specifikacijos projektas

Parašykite komentarą