Biblioteka

BIBLIOTEKOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 • Užtikrinti nenutrūkstamą bibliotekos – informacinio centro, atitinkančio pedagoginių naujovių, ugdymo metodikų, informacijos paieškos ir sklaidos funkcijas, veiklą.
 • Siekti, kad gimnazijos biblioteka taptų tradicinės ir modernios bibliotekos idėjų kaupimo, skleidimo ir įgyvendinimo vieta.
 • Sudaryti sąlygas gimnazijos bendruomenės nariams gauti visą ugdymo procesui reikalingą informaciją, siekiant tobulinti mokytojų pedagogines kompetencijas.
 • Siekti kokybiško informacijos šaltinių prieinamumo, tobulinant pagalbą mokiniui.
 • Kurti patogią ir patrauklią mokymosi bei darbo aplinką.
 • Puoselėti gimnazijos tradicijas, ugdyti pilietiškumą.
 • Tęsti bibliotekos fondo įvairių laikmenų suvedimą į informacinę sistema MOBIS ir plėsti informacinės sistemos MOBIS funkcijas.

SKAITYKLOS

Skaityklos veikia nuo 2001 metų. Pirmoje skaitykloje yra 30 darbo vietų, antroje skaitykloje – 7 darbo vietos. Taip pat antroje skaitykloje veikia PIT.

Įrengta 11 kompiuterizuotų darbo vietų.

MOKYKLOS BIBLIOTEKOJE JŪS GALITE:

 • Pasiimti spaudinius į namus, naudotis spaudiniais vietoje.
 • Mokyklos bibliotekoje sukaupta daugiau kaip 13.000 leidinių: grožinės literatūros, informacinių leidinių, garso ir vaizdo įrašų, mokomųjų kompiuterinių programų.
 • Skaitykloje galite rasti įvairių periodinių leidinių.
 • Pateikti užklausą ir kreiptis dėl konsultacijos.
 • Prašyti, kad Jums parinktų knygų konkrečia tema.
 • Pageidauti, kad būtų parengta teminė knygų paroda, Jūsų darbų paroda, organizuotas parodos pristatymas.
 • Naudotis kompiuteriais ir internetu.
 • Internetu galima naudotis tik mokymosi tikslais.
 • Naudotis spausdintuvu ir skaitliu.

Bibliotekos fonde yra apie 13000 knygų ir 20000 vadovėlių.

Per metus bibliotekoje apsilanko apie 28000 lankytojų, jiems išduodama apie 26000 spaudinių.

Kvietimas išbandyti „Vyturio“ el. biblioteką

Kviečiame mokinius išbandyti „Vyturio“ el. biblioteką. Knygos skaitomos kiekvienam vartotojui susikūrus paskyrą adresu www.vyturys.lt

Registracijos metu laukelyje „Dovanos kodas“ kiekvienas vartotojas turi suvesti žodį alytausvanag ir iki metų pabaigos galės skaityti daugiau nei 200 el. knygų nemokamai.