Apie TUC

Untitled

Tolerancijos Ugdymo Centro  tikslai

  • Ugdyti ir puoselėti žmogaus teisių kultūrą;
  • Mokyti mokinius apie totalitarinius režimus, įamžinti nacių ir sovietinio okupacinių režimų aukų atminimą;
  • Ugdyti mokinių tarpusavio toleranciją ir gebėjimą ją taikyti juos supančioje aplinkoje;
  • Ugdyti tarpkultūrinę kompetenciją.

 Tolerancijos Ugdymo Centro  uždaviniai

  • Informuoti mokyklos ir vietinę bendruomenę apie centro veiklą, skatinti ją dalyvauti bendruose renginiuose tolerancijai ugdyti;
  • Organizuoti paskaitas, seminarus ir diskusijas istorinėmis temomis pedagogams, mokiniams ir vietinei bendruomenei;
  • Organizuoti ekskursijas, išvykas, susitikimus su istorinių įvykių liudininkais;
  • Ieškoti, tvarkyti informaciją apie nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimus ir mokytis efektyviai ja naudotis;
  • Bendradarbiauti su panašiais centrais Lietuvoje ir užsienyje.

Tolerancijos ugdymo centro (TUC) veiklos grupė

Danutė Dragūnienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už Tolerancijos ugdymo centro (TUC) veiklą gimnazijoje;

Meilė Platūkienė – etikos mokytoja, TUC koordinatorė;

Giedrė Škarnulienė – istorijos mokytoja, TUC narė;

Snieguolė Valentukonienė – technologijų mokytoja, TUC narė;

Asta Šulcienė – istorijos mokytoja, TUC narė;

Ramunė Petrosian – anglų kalbos mokytoja, TUC narė;

Jovita Žilinskienė – anglų kalbos mokytoja, TUC narė;

Agnė Ingelevičienė – anglų kalbos mokytoja, TUC narė;

Jureta Šametienė – muzikos mokytoja, TUC narė.