Currently browsing category

Karjeros ugdymo renginiai

Susitikimas su ,,Baltic Aviation Academy’’ atstovais

Balandžio 29 dieną gimnazijos muziejuje vyko susitikimas su „Baltic Aviation Academy” atstovais. Į susitikimą buvo pakviesti tie, kurie domisi aviacija, piloto specialybe ir skrydžių valdymo studijomis. Aviacijos mokymų centro atstovės kalbėjo apie analogų Lietuvoje neturinčią studijų programą -„Aviacijos vadybą”, atveriančią duris į perspektyvios ir sėkmingos karjeros galimybes sparčiai besivystančiame aviacijos …

Praktiniai užsiėmimai „Konsultavimas ir sistemos pristatymas moksleiviams”

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) įgyvendina projektą „Priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemos tobulinimas ir įdiegimas“ finansuojamą Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų pagal 2007-2013 m. Žmonių išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę Nr. VP1-2.1-ŠMM-01-V „Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemų stiprinimas“. …

Karjeros planus mokiniams padės paruošti mobilieji konsultantai

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras vykdo projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002. Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams. Šių metų sausio mėnesį …

Susitikimas su medijų meniniku ir kritiku lekt. Remigijumi Venckumi

Kovo 15 d.gimnazijos muziejuje vyko susitikimas su VDU medijų meniniku ir kritiku lekt. Remigijumi Venckumi. Dalyvavo III – IV gimnazijos klasių moksleiviai, kuriuos domina naujųjų medijų menas ir menotyra. Lektorius pristatė menų fakulteto studijų programas, atsakė į visus gimnazistų rūpimus klausimus apie stojimo sąlygas į VDU. Susitikimas buvo naudingas tiems, …