Projektas „Gyvenimo įgūdžių ugdymas“

„SOCIALINIŲ INICIATYVŲ STIPRINIMAS UGDANT VAIKŲ GYVENIMO ĮGŪDŽIUS“

Projektas „Gyvenimo įgūdžių ugdymas“ įgyvendinamas pagal Europos kaimynystės priemonę ir yra finansuojamas Europos Sąjungos.

Prioritetas

Gerinti socialinį ir kitų paslaugų prieinamumą pažeidžiamoms grupėms.

Pagrindinis paramos gavėjas – Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija (Alytaus apskritis).

Projekto turinys

Šiuolaikiniame ugdymo procese ypatingas dėmesys skiriamas neformaliajam vaikų švietimui. Neformalusis vaikų švietimas tampa neatsiejama ugdymo dalimi, orientuota į kompetencijų ugdymą  ir asmenybės formavimą. Ši švietimo sritis sukuria alternatyvią mokymosi erdvę, suteikia prasmingų laisvalaikio praleidimo galimybių ir daro teigiamą įtaką sprendžiant vaikų užimtumo problemas. Bendrojo ugdymo programų turinys sudaro mokiniams galimybes pasirinkti aktualius dalykus ar modulius, o saviraiškai skirtos neformaliojo švietimo programos (pavyzdžiui, apie laiko planavimą, kūrybinių gebėjimų ugdymą, bendradarbiavimą, problemų sprendimą…) turi padėti pasiekti ugdymosi tikslus, geresnius ugdymosi rezultatus. Tačiau asmeninių ir socialinių įgūdžių ugdymui mokyklose skiriama per mažai dėmesio. Atlikti tyrimai rodo, kad mokyklos nesugeba patenkinti mokinių socializacijos ir užimtumo poreikių, mokyklų socialinė tarnyba tik testuoja ir vykdo apklausas apie situaciją šioje srityje.

Bendras projekto tikslas – didinti socialinių paslaugų prieinamumą vaikams ir mokinti vaikus gyvenimo įgūdžių.

Pagrindinės projekto veiklos:

  • gyvenimo įgūdžių mokymo programos sukūrimas;
  • išteklių centrų gyvenimo įgūdžių ugdymui sukūrimas;
  • alternatyvių ugdymo erdvių, skirtų įvairiems renginiams rengti ir didesniam vaikų skaičiui įtraukti į neformaliojo švietimo procesą, sukūrimas.

Projekto tikslinės grupės nuolat tobulins, gilins ir gausins savo žinias apie gyvenimo įgūdžius. Atnaujinta infrastruktūra sudarys galimybę vaikams aktyviau dalyvauti socialinėse iniciatyvose, suteiks galimybių išplėsti ir pagilinti ugdymo programą, patenkins skirtingų moksleivių, ypač pažeidžiamų grupių (kai vaikas yra iš daugiavaikės šeimos, auga nepilnoje, socialinės rizikos šeimoje ir pan.), poreikius ir gebėjimus.

Numatomoje pertvarkyti teritorijoje bus naujai įrengiama automobilių stovėjimo aikštelė, joje numatytos automobilių parkavimo vietos žmonėms su negalia, įrengiami mažosios architektūros elementai (pastatyti suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių stovai…). Atnaujintoje gimnazijos teritorijoje bus įrengtos įvairių dangų aikštelės ir takai, sutvarkytas teritorijos apšvietimas ir aptvėrimas, sumontuoti automatiniai vartai. Planuojamas naujų medžių ir želdinių sodinimas, nuotekų surinkimas nuo visos teritorijos ir pastatų stogų, nuvedant nuotekas į centralizuotą miesto lietaus nuotekų sistemą, numatytas pastato rūsio šviesduobių atnaujinimas. Atnaujintose lauko erdvėse bus įrengtos edukacinės erdvės, kuriose vyks įvairūs su projekto veiklomis susiję renginiai. Be to, jomis galės naudotis visi miesto bendruomenės nariai.

Atnaujinant gimnazijos aplinką pagal parengtą techninį projektą numatyta iškirsti senus, puvinio ir ligų pažeistus, mokyklos pastatų sienų ir kitų augalų užspeistus medžius bei krūmus: 1 liepa, 6 eglės, 15 lazdynų krūmų, 50 ąžuoliukų, trumpinama 50 m tujų gyvatvorė. Dalis krūmų bus persodinta į gimnazijos vidinį kiemą, Numatoma naujai pasodinti paprastuosius (Globosum) klevus, gelsvuosius (horizontaliuosius) kadagius, rožes ir kitus želdinius.

Bendras projekto biudžetas – 784 778,00 Eur

ES finansuojama dalis (90 proc.) – 706 300,20 Eur, nuosavas įnašas – 78 477,00 Eur

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijai tenkanti bendrojo projekto biudžeto dalis – 510 068,85 Eur, nuosavas įnašas – 51 006,85 Eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 24 mėn. (2020-09-01–2022-08-31)

Oficiali ES svetainė: www.europa.eu   

Kontaktai: https://vanagogimnazija.lt/ 

Prašome gimnazijos bendruomenę teikti pasiūlymus dėl numatyto projekto veiklų tobulinimo.

Už puslapio turinį atsako tik Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

Projekto „Gyvenimo įgūdžių ugdymas“ dalyviai mokinių/savanorių sąrašas

Neformaliojo švietimo veiklos „Bendravimas. Kūrybiškumas. Laiko planavimas“ programa

Straipsniai apie projekto „Gyvenimo įgūdžių ugdymas“ įgyvendinimą

Vaikų vasaros stovykla „Lavink savo įgūdžius, būk kūrybingas“: svarbiausia užmegzti draugystę

Atnaujintos gimnazijos erdvės – atnaujintos galimybės išplėsti ir pagilinti ugdymo programą

Atsinaujinanti senoji Alytaus gimnazija

Konferencijoje Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijoje pasidžiaugta sėkmingai užbaigtu europiniu projektu „Gyvenimo įgūdžių ugdymas”

Įvykusios konferencijos reportažas