Spausk čia!

Mūsų gimnazijoje tu gali…

 • atskleisti ir plėtoti savo gabumus, įgyti ne tik žinių, bet ir gyvenime reikalingų kompetencijų;
 • planuoti savo karjerą, dalyvauti kūrybinėje veikloje;
 • pasiruošti ir dalyvauti konkursuose, olimpiadose, festivaliuose;
 • dalyvauti respublikiniuose renginiuose

Čia Tavęs laukia:

 • nuoširdūs, kompetentingi mokytojai, šilta bendravimo atmosfera;
 • graži, estetiška mokyklos aplinka;
 • platus ugdomųjų dalykų pasirinkimas;
 • unikali gamtos mokslų laboratorija – galimybė ruoštis medicinos ir biotechnologijų studijoms

Mes didžiuojamės:

 • aukštais valstybinių egzaminų rezultatais;
 • skambiais pasiekimais miesto, šalies ir tarptautinėse olimpiadose;
 • gerais sportininkų pasiekimais

Čia veikia:

 • Alytaus ekonomikos ir verslumo akademija (AEVA);
 • KTU atvira gimnazijos klasė

Svarbu žinoti, kad gimnazijoje…

 • visose erdvėse veikia Wi-Fi ryšys;
 • modernus mokyklos muziejus pritaikytas edukaciniams renginiams;
 • naujas sporto informacijos centro-muziejus atskleidžia olimpinio judėjimo istoriją;
 • puikiai įrengta viena didžiausių sporto salių mieste;
 • modernus sporto aikštynas yra pritaikytas ne tik gimnazistų, bet ir miesto bendruomenės reikmėms
 • yra galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
 • gimnazijoje dėstomos 6 užsienio kalbos: anglų, prancūzų, vokiečių, rusų, ispanų, lotynų;
 • skiriamos papildomos valandos gabiems mokiniams;
 • teikiama pagalba mokiniams, turintiems ugdymosi spragų;
 • ugdymo procese plačiai naudojamos skaitmeninės technologijos;
 • vyksta mokymasis virtualiose erdvėse;
 • mokiniai ruošiami tarptautiniams anglų kalbos egzaminams ir sėkmingai juos išlaiko;
 • mūsų gimnazijoje realiai veikia įvairūs neformaliojo švietimo būreliai:
 • Šiuolaikinės muzikos grupė
 • Sporto – krepšinio ir tinklinio
 • Debatų klubas anglų kalba
 • Dailės studija;
 • Kino studija;
 • Fotografijos būrelis;
 • Kolekcininko pradžiamokslis;
 • Knyg(i)ų  klubas.
 • čia galite burtis į jaunimo organizacijas – ateitininkų, maironiečių, jaunųjų šaulių
 • gali dalyvauti „DofE“ apdovanojimų programoje;
 • gimnazija dalyvauja tarptautiniuose projektuose, yra galimybė bendrauti ir bendradarbiauti su kitų šalių bendraamžiais
 • sudarytos sąlygos mokytis už klasės ribų, dalyvaujant pažintiniuose-edukaciniuose projektuose;
 • skatinami labai gerai besimokantys, olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai ir visi gimnazijos vardą garsinantys mokiniai bei mokytojai;
 • mokykloje veikia Tolerancijos ugdymo centras;
 • aktyvi Mokinių taryba ir realūs jos darbai
 • mūsų socialiniai partneriai yra Lietuvos karo akademija, Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centras, KTU, VDU, VU, VGTU, Mykolo Romerio universitetas, Prancūzų institutas Vilniuje, Prancūzijos ambasada Lietuvoje, Gardino (Baltarusija) 2-oji gimnazija, Suvalkų (Lenkija) 5-oji technikos mokykla ir kt.
 • gilios gimnazijos tradicijos ir jų puoselėjimas, įdomūs aukšto meninio lygio renginiai:
 • Naujokų adaptacijos diena
 • Europos kalbų diena
 • Naujokų krikštynos
 • Krepšinio turnyras Tomo Pačėso taurei laimėti;
 • Metų apdovanojimai „Vanagynas“
 • Dainos konkursas AARVGDK miesto jaunimui
 • Šimtadienis
 • Mokyklos diena
 • Krepšinio turnyras „Sugrįžę paukščiai“
 • Mokslų naktis mokykloje
 • Pirmūnų pagerbimo šventė
 • Paskutinis skambutis
 • Viktorinos, koncertai, minėjimai;
 • Susitikimai su menininkais, sportininkais ir kt. žymiais žmonėmis
 • Gimnazijos sporto žaidynės;
 • Abiturientų išleistuvės.