Veiklos įsivertinimas

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos 2022–2023 m. m. veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos 2021–2022 m. m. veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos 2020–2021 m. m. veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos 2019–2020 m. m. veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos 2018–2019 m. m. veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos 2017–2018 m. m. veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos 2016–2017 m. m. veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos 2017 m. įsivertinimo ir pažangos ataskaita

Plačiojo veiklos įsivertinimo ataskaita

Pažangos apklausų rezultatai