Teisės aktai

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės aktais ir Reikalavimų valstybinių ir savivaldybių mokyklų nuostatams pagrindu parengtais įstaigos nuostatais.

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys gimnazijos veiklą:

Kiti teisės aktai:

Švaros taisyklės 2014

Taisyklės ir nuobaudos 2014

Su kitais gimnazijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos svetainėje www.smm.lt