Direktoriaus pavaduotojai ugdymui

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui – Aleksandras Kirilovas, antra vadybinė kategorija.

Direktoriaus pavaduotoju ugdymui dirba nuo 2010 m.

Pareigybės aprašymas

Tel. (8 315) 52236

aleksandras.kirilovas@vanagogimnazija.lt

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Danutė Dragūnienė, pirma vadybinė kategorija, prancūzų kalbos mokytoja metodininkė.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui dirba nuo 2006 m.

Pareigybės aprašymas

Tel. (8 315) 51934

danute.draguniene@vanagogimnazija.lt

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Viltautė Jasiūnienė, antra vadybinė kategorija, vyresnioji informacinių technologijų mokytoja.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui dirba nuo 2020 m.

Pareigybės aprašymas

Tel. (8 315) 51934

viltaute.jasiuniene@vanagogimnazija.lt