Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė – Danutė Dragūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Pirmininkės pavaduotoja – Gintarė Savukynaitė, socialinė pedagogė metodininkė;
Sekretorė – Eglė Barysienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

Nariai:
Lina Gailienė, fizikos vyresnioji mokytoja;
Aistė Glinskienė, psichologė, II kvalifikacinė kategorija;
Asta Grimalauskienė, matematikos mokytoja metodininkė;
Snieguolė Valentukonienė, technologijų mokytoja metodininkė; 
Svajūnas Žvinakis, kūno kultūros mokytojas metodininkas.