Projektas Nr. LT-PL-4R-304

Uždarant 2014–2020 m. „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos programą oficialiai paskelbta apie 2021–2027 m. Interreg VI-A Lietuvos-Lenkijos programos patvirtinimą

Kūrybinio verslumo mokymai konkurencingiems darbo rinkoje jaunuoliams

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (ETBT) Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projekto Nr. LT-PL-4R-304

Lenkijos Punsko valsčiuje daug Lietuvos

Bendra jaunimo užimtumo iniciatyva siekiant patenkinti tarpvalstybinius darbo rinkos poreikius