Akimirkos iš tęstinio lietuvių kalbos projekto „Anykščių krašto kultūros klodai“

2013 – 06 – 05 Alytaus Adolfo Ramanausko – Vanago gimnazijos III klasių mokiniai įvykdė projekto „Anykščių krašto kultūros klodai“ (rengė lietuvių kalbos mokytojos E. Barysienė, A. Butrimanskienė, R. Valentinavičienė, S. Marcinkevičiūtė) finalinį etapą – keliavo į Anykščių kraštą. Ten susitiko su Anykščių rajono Kavarsko miestelio lietuvių kalbos mokytoja Ona Buinevičiene ir Kavarsko tarmės žinove Janina Aleknavičiene.

Mokytoja Ona Buinevičienė vedė ekskursiją po literatūrinius Anykščius ( A. Baranausko klėtelė, A. Vienuolio muziejus, Puntuko akmuo, J. Biliūno kapas (Liudiškių piliakalnis), J. Biliūno memorialinis muziejus (sodyba)). Klausydami gidės pasakojimų, dalindamiesi informacija su bendramoksliais mokiniai susipažino su iškilių Anykščių krašto asmenybių (A. Baranausko, A. Vienuolio, J. Biliūno) indėliu į lietuvių kultūrą.

Lietuvių kalbos mokytoja Santa Marcinkevičiūtė