Gimnazija prisidėjo prie pilietinės iniciatyvos „Tolerancijos gėlė“

Tolerancija – tai nei privilegija, nei abejingumas. Žmonės iš prigimties yra skirtingi; ir tik tolerancija gali užtikrinti mišrių bendruomenių kiekviename pasaulio kampelyje išlikimą.

Atsiliepiant į Istorinio teisingumo komisijos raginimą bei įgyvendinant mokyklos Tolerancijos centro veiklą, mūsų gimnazija prisidėjo prie pilietinės iniciatyvos „Tolerancijos gėlė“. Ji skirta lapkričio 16-ajai- tarptautinei Tolerancijos dienai paminėti.

Lapkričio 11 – 15 d. per etikos pamokas gilinomės į žodžio „tolerancija“ prasmę ir reikšmę, analizavome tolerancijos ir netolerancijos pavyzdžius. Testas “Ar esu tolerantiškas” parodė, kiek dar daug dalykų mes nežinome.

Lapkričio 12 d. klasės valandėles daugelis skyrė tolerancijos temai, o kai kurios klasės gamino rudens spalvas atspindinčias „Tolerancijos gėles“. Kodėl gėlė? Ji visuomet kelia teigiamas emocijas. Gėlės dovanojamos mylimam žmogui, įteikiamos sveikinant įvairiomis progomis, pagerbiant kieno nors atminimą ar įteikiamos susitaikymo ženklan. Gėlė dovanojama ne tik draugui ar mylimam žmogui, bet ir tam, kurio galbūt nemėgsti, kuris yra kitoks, bet tu jį toleruoji – priimi tokį, koks jis yra. Gėlė gali būti simbolis, sujungiantis skirtingus žmones. Visas pagamintas gėles III ir IV klasių gimnazistės per technologijų pamokas (mokytojos Snieguolė Valentukonienė ir Danutė Račkauskienė) sudėjo į vieną pano, kuris papuošė įėjimą į mokyklą.

Lapkričio 15 d. gimnazijos mokytojus pasitikome su simbolinėmis gėlėmis, kurias pagamino I-II klasių mokiniai per etikos ir technologijų pamokas. Kvietėme visus nusifotografuoti prie suoliuko, kuris buvo specialiai pagamintas per technologijų pamokas (mokytojas Mindaugas Ribinskas) paminėti šią dieną. Pasėdėti ant jo – tai tarsi prisiminti, kad turime būti pakantūs ir tolerantiški „kitam“ ir „kitokiam“.
Lapkričio 11-14 d. gimnazistai, kaip ir kasmet, rinko tolerantiškiausią klasę ir mokytoją. Šiais metais tarp I –II klasių nugalėjo I b klasė ir mokytoja Lotera Kašėtienė , tarp III-IV klasių nugalėjo IV g klasė ir mokytoja Aldona Butrimanskienė. Įdomiausia tai, kad abi mokytojos yra ir nugalėtojų klasių auklėtojos. Tikimės, kad šių klasių geras elgesys bus pavyzdys kitiems. Mokytoja A.Butrimanskienė jau antrą kartą tampa tolerantiškiausia mokytoja. Lapkričio 15 dieną tolerantiškiausios mokytojos ir klasės buvo apdovanotos gimnazijos direktoriaus V.Skroblo pasirašytais sveikinimais. Šis apdovanojimas ir vainikavo dviejų savaičių veiklą.

Dėkojame šios iniciatyvos puoselėtojai mokytojai Meilei Platūkienei, kurios iniciatyva vyksta šios dienos renginiai gimnazijoje, psichologei Aistei Glinskienei, visiems auklėtojams, palaikantiems šią idėją, ir gimnazistams, kurie neliko abejingi ir prisidėjo prie šios pilietinės iniciatyvos.

Roberta Butkevičiūtė IV