Minėjome 56 –ąsias Adolfo Ramanausko- Vanago žūties metines

Pokario partizanų kovos – vienas tragiškiausių ir herojiškiausių Lietuvos istorijos laikotarpių. Prisimindami didvyrišką partizaninį karą gimnazijos muziejuje kartu su I-II klasių mokiniais lapkričio 29 dieną minėjome generolo Adolfo Ramanausko-Vanago žūties metines.

Adolfas Ramanauskas-Vanagas buvo puikus partizaninio karo organizatorius, įkvepiantis pavyzdys kitiems partizanams. Jo parengti dokumentai rodo gerą pedagoginį ir karinį pasirengimą.

1956 m. spalio 12 d. Adolfas Ramanauskas-Vanagas KGB darbuotojų buvo suimtas, tardytas ir žiauriai kankintas. 1957 m. lapkričio 29 d. sušaudytas.

Mokytojas, karininkas, partizanas, LLKS tarybos prezidiumo pirmininko generolo Jono Žemaičio-Vytauto pirmasis pavaduotojas, paaukojęs tėvynės laisvei savo gyvenimą.

Asta Truncienė
Istorijos mokytoja metodininkė