Sveikiname

Sveikiname Lietuvos mokinių olimpinio festivalio Alytaus miesto mergaičių tinklinio varžybų III vietos laimėtojas:

Aušrinę  Skliutaitę, I g

Simoną  Kuodytę, I g

Ivetą Prankaitę, I g

Giną Petkevičiūtę, I b

Viktoriją  Juškauskaitę, I b

Giedrę  Dudavičiūtę, II a

Ramintą Tamoševičiūtę, II a

Giedrę Grigonytę, II d.