Sveikiname

Sveikiname Lietuvos mokinių olimpinio festivalio Alytaus miesto berniukų tinklinio varžybų II vietos laimėtojus:

Paulių Kochanską, II d

Domą   Arbačiauską, II b

Pijų Biesevičių, I a

Gustą Mockevičių, I d

Kajų Andriuškevičių, I d

Domantą Sodaitį, I a

Povilą Račkauską, IV b

Rūtenį  Vaičiulį, II e.