Prasmingos jaunųjų chemikų atostogos

Alytaus jaunųjų chemikų mokykla plečia bendradarbiavimą. Rudens atostogų metu grupė mokinių su mokytojomis išvyko į Vilniaus kolegijos Agroverslo fakulteto chemijos katedros cheminės analizės laboratorijas. Pagrindinis išvykos tikslas – pasimokyti kokybinę ir kiekybinę medžiagų analizę atlikti šiuolaikiniais instrumentiniais metodais. Atnaujintose šios aukštosios mokyklos laboratorijose įdiegta šiuolaikinė įranga (spektrofotokolorimetrai, spektrometrai, kolorimetrai) pritaikyta mokymuisi atlikti  būtent šiuos tyrimus. AJChM komandą šiltai pasitiko katedros vedėja ir dėstytojos. Visą svečiavimosi laiką lydėjo ir globojo studentė Greta Slavinskaitė, prieš keletą metų baigusi Alytaus Adolfo Ramanausko gimnaziją.

Pirmiausiai katedros vedėja Irena Čerčikienė supažindino mokinius su Cheminės analizės studijų programos įgyvendinimu Vilniaus kolegijoje. Vėliau mokiniai turėjo du laboratorinius užsiėmimus. Eksperimentiniam darbui „Organinių medžiagų išskyrimas ir gryninimas“ vadovavo katedros vedėja, lektorė I. Čerčikienė.  Mokiniai susipažino su Sokstleto aparato taikymu gamtinių ekstraktų išskyrimui, išmoko išskirti kofeiną iš arbatos ir kavos, atliko skystosios ir absorbcinės chromatografijos tyrimus.

Su šiuolaikiniais instrumentiniais tyrimo metodais mokinius supažindino kolegijos lektorė Dalia Židonytė.  Ji vadovavo ir mokinių laboratoriniam darbui „Medžiagų, sudarančių spalvotus junginius, kolorimetrinis ir spektrofotometrinis tyrimas“.

Grįždami jaunieji chemikai apsilankė Prano Gudyno Restauravimo centre. Susipažino su šio centro paskirtimi, atliekamais darbais. Lektorė chemikė-restauratorė Olga Ščit labai išsamiai supažindino su chemiko-restauratoriaus profesija, darbo pobūdžiu, studijų galimybėms.

Mokiniai nuoširdžiai džiaugėsi išvyka, užsiėmimais, susitikimais. Kilo idėja sudaryti bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus kolegijos Agroverslo fakulteto chemijos katedra. Katedros vedėja ir dėstytojos šiai minčiai pritarė, belieka AJChM koordinacinei grupei imtis iniciatyvos. AJChM mokinė Jotvingių gimnazijos antrokė Augustė Jurčytė įspūdžius užrašė eilėmis.

Štai fragmentas:
O tenai chromatografavom,
Distiliavom ir filtravom
Ekstrahavom absorbavom
Netgi jodą sublimavom.

                                                                                         Janė Liutkienė, chemijos mokytoja