ALYTAUS JAUNIEJI CHEMIKAI BAIGIA PIRMUOSIUS MOKSLO METUS

2015 m birželio mėnesį, lygiai prieš metus, Alytaus miesto bendruomenei buvo pranešta apie Alytaus jaunųjų chemikų mokyklos (AJChM) steigimą. Projektas startavo rugsėjo mėnesį ir sėkmingai bus tęsiamas toliau dėka rėmėjų bei partnerių.

Pirmuosius mokslo metus jaunieji chemikai baigė dalyvaudami edukaciniame projekte, kuriame į chemiją pažvelgė iš mokslinių tyrimų, studijų, sėkmingos praktikos ir verslo pozicijų. Birželio 7 dienos ankstų rytą išvykome į Pabradę. Šiame nuo Alytaus tolokai esančiame Lietuvos miestelyje aplankėme du objektus. Pirmiausiai „Vandenilio kaip kuro ar kuro priedo, ekologiškų kuro priedų ir kuro sistemų eksperimentinių tyrimų laboratoriją”. Šį projektą oficialiai įgyvendino ir toliau tęsia „SG dujos“ įmonių grupė, kurių veiklą pristatė VGTU doc. dr. Saugirdas Pukalskas, SG dujos Auto direktorius Vidas Korsakas, technologas Darius Juozapavičius. Mokiniai suprato, kaip veikia verslo ir mokslo sinergija. Kitas objektas – UAB Intersurgical – yra pirmaujanti plataus asortimento medicininių kvėpavimo sistemų kūrėja, gamintoja ir tiekėja visoje Europoje. Mokiniai ne tik susipažino su stambios įmonės, naudojančios daug įvairių rūšių plastikų, darbu, pamatė, kaip projektuojami, kuriami, testuojami nauji gaminiai, kaip dirba robotai, bet ir suprato, kad kvalifikuoti specialistai gali daryti karjerą Lietuvoje.

Po pietų grįžome į Vilnių ir pasukome į Saulėtekio alėjoje įsikūrusius naujus mokslo centrus: Fizinių ir technologijos mokslų centrą (FTMC) ir Jungtinio gyvybės mokslų centro atviros prieigos centrą (JGMC). FTM centre aplankėme Vilniaus universiteto organizuojamą Europos dalelių fizikos laboratorijos (CERN) parodą „Accelerating Science“. Plakatais, interaktyviomis instaliacijomis, filmukais ir kompiuteriniais žaidimais gidai pristatė ir papasakojo Visatos atsiradimo istoriją, didžiausiame pasaulyje dalelių greitintuve vykdomus eksperimentus, neįžiūrimų dalelių ypatumus. Jaunieji chemikai gilinosi į visatos paslaptis, mokslinių tyrimų planavimo, vykdymo metodikas, sužinojo, kad tokiuose stambiuose tyrimo institutuose gali tobulintis bei mokytis ir fizikos bei chemijos doktorantai iš Lietuvos.

Jungtinio Gyvybės mokslų centro atviros prieigos centras (JGMC APC) – tai Vilniaus universitete dislokuota gyvybės mokslų ir studijų infrastruktūra, teikianti tarptautinio lygio mokslinių tyrimų paslaugas bei prieigą prie įrangos mokslo, studijų institucijoms ir verslo įmonėms iš Lietuvos ir viso pasaulio. Dalis mokinių jau tiksliai apsisprendė studijuoti būtent šioje įstaigoje.

Grįždami namo, nors ir pavargę, mokiniai ne tik aktyviai aptarinėjo išvykos įspūdžius, bet ir planavo savo darbus kitą savaitę vyksiančioje Alytaus jaunųjų chemikų vasaros stovykloje, svarstė ką nuveiks vasarą besiruošdami tiriamiesiems darbams, konkursams, olimpiadoms.

Išvyką parėmė ir transporto išlaidas apmokėjo UAB Labochema LT. Šios įmonės puikiai įrengtoje gamtos mokslų laboratorijoje Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijoje moksleiviai saugiai gali tenkinti savo poreikius tobulindami gamtamokslines kompetencijas.

Janė Liutkienė, chemijos mokytoja ekspertė