Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena

Šiemet minime 75-ąsias metines nuo 1941 m. prasidėjusių trėmimų. Birželio 14 d. 3 val. ryto SSRS represinės struktūros pradėjo organizuotus masinius Lietuvos gyventojų trėmimus į atokias šiaurines Sovietų Sąjungos teritorijas. Daugiausia tremtinių 1941 m. išvežta į Altajaus kraštą, kiti – į Komijos ASSR, Tomsko, Novosibirsko sritį, Kazachiją ir Krasnojarsko kraštą.  Per vieną savaitę iš Lietuvos buvo ištremta apie 17500 žmonių. Pagrindinis trėmimo tikslas buvo pašalinti iš Lietuvos gyventojus, pasižyminčius aktyvia tautine savimone. 1942 m. birželio mėn. beveik pusė lietuvių iš Altajaus krašto buvo išvežti į Jakutijos šiaurę prie Laptevų jūros. Dėl atšiauraus klimato, bado, antisanitarinių sąlygų sukeltų ligų žmonės tremtyje sirgo, daug jų mirė.

Tarptautinė komisija nacių ir sovietų okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti kartu su kitomis institucijomis, kaip ir kasmet, inicijavo  Birželio 14-osios – Gedulo ir vilties dienos minėjimą. Šiais metais I-III klasių mokiniai dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Vilties angelas“ – kūrė popierinius angelus, simbolizuojančius žmonių turėtą viltį ir stiprų tikėjimą. Viltis sugrįžti į Lietuvą padėjo nepalūžti ir išgyventi.

Miesto sode prie memorialo „Nurimęs varpas“ buvo pagerbti tremtiniai ir lagerių vargus patyrę žmonės. Atminimo renginyje dalyvavo mūsų gimnazijos I-III klasių mokiniai, kuriems popierinių angelų instaliaciją bei meninę programą paruošti padėjo mokytojai Svetlana Žadeikienė, Snieguolė Valentukonienė, Irena Muzikevičienė, Jureta Šametienė, Danutė Račkauskienė, Mindaugas Ribinskas.

                                                                     Asta Truncienė, istorijos mokytoja metodininkė