Regioninė informacinių technologijų mokytojų konferencija Alytuje

2017 m. gegužės mėn. mūsų gimnazijos informacinių technologijų mokytojai metodininkai Asta Grimalauskienė, Loreta Mazėtytė ir Tomas Balynas organizavo regioninę informacinių technologijų mokytojų konferenciją „Informacinės technologijos mokykloje: sėkmingo mokymo(si) link“. Pirmą kartą Dzūkijoje vykusioje konferencijoje dalyvavo mokytojai iš Alytaus miesto ir rajono, taip pat iš Lazdijų miesto ir rajono, Varėnos miesto ir rajono bei Druskininkų. Konfencija vyko Alytaus kolegijos Informacijos ir ryšių technologijų fakultete.

Konferencijoje sveikinimo žodį tarė Gintautas Stonys, Alytaus kolegijos Informacijos ir ryšių technologijų fakulteto Informacijos sistemų katedros vedėjas, ir Aurelija Goravičienė, Alytaus švietimo darbuotojų tobulinimo/si padalinio vadovė.

Šį kartą savo patirtimi išdrįso pasidalinti tik Alytaus miesto informacinių technologjų mokytojai. Prie jų prisijungė Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos I a klasės mokinys Marijus Petkevičius, pristatęs savo tiriamąjį darbą „Programavimo kalbų įvairovė“ bei Alytaus kolegijos studentė Teresė Tertelytė, pristačiusi savo sukurtą svetainę, kurią kuriant panaudoti įvairūs įrankiai. Jos pranešimo tema „Virtualiųjų technologijų galimybės ir pritaikymas praktikoje kuriant interaktyvią internetinę reklamą“.

Pusė konferencijos pranešimų buvo skirta programavimui. Alytaus PRC informacinių technologijų mokytojas metodininkas Irmantas Grimalauskas pranešime „Programavimas KITAIP“ pristatė mokymosi aplinkas, skirtas nesudėtingam programavimui.

Alytaus Jotvingių gimnazijos informacinių technologijų mokytojas metodininkas Rolandas Bartkus pranešime „Programavimo teorinių žinių pritaikymas Arduino mikrovaldiklių programavime“ pristatė mikrovaldiklių platformą, kurią galima pritaikyti procesų valdymui. Arduino yra atviro kodo elektronikos platforma, leidžianti lengvai įgyvendinti automatizuotas idėjas. Buvo pristatytas Arduino rinkinys pradedantiesiems, kuris skirtas visiems norintiems pradėti programuoti Arduino tipo mikrovaldiklius, suprasti elektronikos komponentus ir įsisavinti jų veikimo principus.

Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos informacinių technologijų mokytojas metodininkas Žydrūnas Tautvydas pranešime „Micro:bit’as – priemonė mokinių kūrybiškumui ugdyti“ pristatė, kad „Micro:bit“ – tai britų transliuotojo BBC sukurta ir vystoma mikrokompiuterių platforma, vartotojus pasiekusi 2015 m. Jo pagalba galima kurti įvairius dalykus: nuo robotų iki muzikinių instrumentų, transliuoti žinutes, kurti muziką, žaisti, valdyti žaidimus kituose įrenginiuose. Planuojama, kad nuo 2017 m. rudens kiekvienas Lietuvos penktokas nemokai gaus šį įrenginį.

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė  Loreta Mazėtytė pranešime „Bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymas programavimo pamokose“ pasidalino patirtimi, kaip dirba su programuotojais. Išskirti pagrindiniai metodai pamokoje: individualizavimas, diferencijavimas, savarankiškumo suteikimas mokiniams, pasirinkimo laisvė, kiekvieno vaiko ugdymasis savitu tempu bei skatinimas dalyvauti įvairiuose konkursuose.

Alytaus Jotvingių gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė Janina Kuchalskienė pranešime „Skaitmeninė animacija paprastai, bet patraukliai“ pasidalino patirtimi, kaip nesudėtingai kurti gif paveikslėlius.

Alytaus Putinų gimnazijos informacinių technologijų mokytojas metodininkas Vygandas Banišauskas pristatė interaktyvias mokymo aplinkas Quizizz ir Padlet, kurių pagalba galima sudaryti testus, atlikti apklausas, kurti vaizo pamokas, panaudoti mokinių vertinimui ir įsivertinimui.

Alytaus „Volungės“ pagrindinės mokyklos matematikos ir informacinių technologijų mokytoja metodininkė Dalytė Kuklienė pasidalino „Volungės“ pagrindinėje mokykloje taikomais mokinių pažangos stebėjimo, pokyčių fiksavimo, vertinimo ir įsivertinimo dokumentais ir pateikė savo asmeninį požiūrį į mokinio smeninės pažangos planavimą, įvardindindama pliusus ir minusus.

Alytaus Dzūkijos ir Likiškėlių pagrindinės mokyklos informacinių technologijų mokytoja metodininkė Daiva Šeštavickienė skaitė pranešimą „Mokinių pažangos stebėjimas, pokyčių fiksavimas, vertinimas bei įsivertinimas kaip mokymosi patirties dalis“ bei pristatė praktinius informacinius įrankius, kurie skirti vertinti mokinių veiklą ir individualiai patiems įsivertinti.

Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos matematikos ir informacinių technologijų mokytoja metodininkė Ramunė Kazlauskienė pranešime „Mokytojo elektroninio portfelio kūrimas“ pristatė, kad elektroninis porfelis – tai dinamiška skaitmeninė darbo sritis, kurioje galima fiksuoti savo idėjas, kaupti profesinio tobulėjimo įrodymus, kaupti nuveiktus darbus juos klasifikuojant, greitai ir patogiu laiku juos pateikti. Plačiau buvo pristatyta AIKOS informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema, kurioje savo kompetencijų dokumentus gali kaupti ne tik mokytojai, bet ir mokiniai.

Jotvingių  ir Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos mokytojos Janina Kuchalskienė ir Loreta Mazėtytė pristatė informacinių technologijų atnaujintų pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų projektą, kurį žadama mokyklose pradėti įgyvendinti nuo 2019 m. rugsėjo mėn.

Konferenciją apibendrino Adolfo  Ramanausko-Vanago gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Jolita Petkevičienė, kuri aktyviai naudoja inovatyvius informacinių technologijų įrankius.

Ši konferencija buvo puiki proga pasidalinti patirtimi ir įkvepiantis pavyzdys, kaip pristatyti įdomias ir naudingas įžvalgas.Kiekvienas mokytojas ras, ką pritaikyti savo darbe. O dalintis informacija svarbu, nes būtent informacinių technologijų srityje žinios labai greitai pasensta. Organizatoriai visiems dalyviams palinkėjo nelaukti IT atnaujintų programų, tačiau dirbti įdomiai ir prasmingai, nes vaikai, kaip sakoma, gimsta su išmaniaisiais telefonais rankose ir naudojasi internetu dar nemokėdami kalbėti.

Aida Kliukinskienė, Alytaus kolegijos lektorė,

Loreta Mazėtytė, IT mokytoja metodininkė