9-asis Dzūkijos partizanų dainų festivalis „Laisvės kelias“

Spalio 27 dieną Alytaus Adolfo Ramanausko–Vanago gimnazijos muzikos būrelio nariai kartu su mokytojomis Jureta Šametiene ir Giedre Škarnuliene vyko į Druskininkus. Jie dalyvavo 9–ajame Dzūkijos partizanų dainų festivalyje „Laisvės kelias“, kurį organizavo Druskininkų „Atgimimo“ mokykla ir Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti. Į renginį susirinko penkiolika jaunimo kolektyvų iš įvairių Lietuvos miestų ir rajonų mokyklų. Dalyvavo Tremtinių ir politinių kalinių choras ir garbus svečias – 92 metų Lietuvos partizanas, politinis kalinys, Vyčio kryžiaus III laipsnio ordino kavalierius  Juozas Jakavonis–Tigras. Jis padainavo dainą „Tu esi tėvyne man“, kurią, kaip sakė, dainuodavo su partizanų vadu Adolfu Ramanausku-Vanagu. „Atgimimo“ mokyklos aktų salėje susirinkę festivalio dalyviai savo dainomis gyvai liudijo apie laisvės kovas, kančias, pralaimėjimus ir pergales, o ne vienas klausytojas šluostėsi riedančias ašaras. Tiek jauni, tiek pagyvenusieji, prisilietę prie miško brolių ir seserų kūrybos, pajutę jų gyvenimų didvyriškumą ir tragizmą, ir pasibaigus renginiui dar nenorėjo skirstytis. Festivalio organizatoriai  džiaugėsi, kad kiekvienais metais sulaukia vis daugiau dalyvių,  iniciatyvaus ir talentingo jaunimo, neabejingo savo šalies istorijai. Tad galima tikėti, kad atmintis apie partizanų kovą už laisvę, pasiaukojimą dėl Tėvynės išliks lietuvių  širdyse, mintyse ir dainose.

Druskininkuose nuskambėjęs 9-asis Dzūkijos partizanų dainų festivalis „Laisvės kelias“ gražiai pagerbė Lietuvos partizanų atminimą ir leido pajusti, kad tautos atmintis gyva.

Aušrinė Berulytė, III c klasės mokinė