Adolfui Ramanauskui-Vanagui –100

Šįmet kovo šeštoji gimnazijai – ypatinga diena. Visa bendruomenė – administracija, mokiniai, mokytojai – iškilmingai minėjo partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago 100-ąsias gimimo metines. Atrodo, ir gamta džiaugėsi kovotojo už laisvę gimtadieniu. Nors sniego dar nemažai, ir šaltukas dar skruostus grybščiojo, bet pavasario saulė tarsi ragino švęsti ir džiaugtis, kad gyvename laisvoje šalyje, galime laisvai mokytis, dirbti, kurti…

Adolfas Ramanauskas-Vanagas – vienas iš tų stiprių asmenybių, atsisakiusių savo asmeninio gyvenimo ir padovanojusių mums laisvę. Šventės pradžioje Šv. Angelų Sargų bažnyčioje pasakyti kunigo Rimanto Simanavičiaus žodžiai apie partizanų vadą kaip apie kilnų žmogų, pavyzdį ir įkvėpimo šaltinį jaunajai kartai skatino susimąstyti, kokia yra žmogaus kančios bei pasiaukojimo prasmė…

Iš bažnyčios iškilminga eisena pasuko link Laisvės Angelo aikštės. Čia susirinko ne tik mūsų gimnazijos bendruomenė, bet ir Alytaus miesto savivaldybės atstovai, kariūnai, atvyko Adolfo Ramanausko-Vanago dukra Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė, Seimo nariai. Skambėjo patriotinės dainos, kaip pagarbos ir atminimo ženklas aidėjo kariūnų salvės, prie Laisvės Angelo paminklo buvo padėtos gėlės partizanui Vanagui ir kitiems kovotojams už Lietuvos laisvę.

Pavasarinis vėjas gražiai išskleidė jaunųjų šaulių ir gimnazistų nešamas vėliavas į Rotušės aikštę. Čia, grojant kariniam orkestrui, visi svečiai rinkosi į Alytaus miesto teatrą, kur iškilmingą minėjimą vainikavo mūsų gimnazijos mokinių spektaklis ,,Ateinu iš kančios ir skausmo pakilęs“. Mokiniai meniškai bei jautriai įprasmino Adolfo Ramanausko-Vanago, mokytojo, patrioto, kovotojo, gyvenimą ir laisvę mylinčio žmogaus asmenybę.

Janė Zelenienė, lietuvių kalbos mokytoja

Daugiau nuotraukų galite rasti čia.