Alytaus jaunųjų chemikų mokykla džiugina pasiekimais

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijoje veikianti Alytaus miesto jaunųjų chemikų mokykla (AJChM) tikrai vykdo savo misiją. Miesto jaunieji chemikai garsina Alytaus vardą ne tik respublikoje, bet ir pasaulyje. Didžiausias šių mokslo metų pasiekimas – bronzos medalis tarptautinėje 52-oje D. Mendelejevo chemijos olimpiadoje. Medalį iškovojo Alytaus šv. Benedikto gimnazijos III klasės gimnazistas, AJChM mokinys Nojus Radzevičius, kuris respublikinėje 56-oje Lietuvos mokinių chemijos olimpiadoje laimėjo trečio laipsnio diplomą. Garbės raštą šioje olimpiadoje pelnė dar vienas AJChM mokinys, Alytaus šv. Benedikto gimnazijos III klasės gimnazistas Jonas Navalinskas.

Sėkmingai jaunieji chemikai dalyvavo ir respublikiniame akademiko J. Janickio chemijos konkurse. Prizines vietas laimėjo visose klasių grupėse. IV klasių grupėje I vietą laimėjo Vilius Petraška (Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos mokinys), III klasių grupėje II vietą laimėjo Nojus Radzevičius (šv. Benedikto gimnazijos mokinys), II klasių grupėje II vietą laimėjo Arminas Mikalauskas (Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos mokinys).

Dr. Bronislovo Lubio vardo respublikiniame chemijos konkurse 9–10 (I–II gimnazijų) klasių mokiniams Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos komanda, kurios sudėtyje buvo du AJChM ugdytiniai Tomas Augustinas ir Arnas Jankauskas, laimėjo I vietą.

Mokiniai ne tik dalyvauja konkursuose: užsiėmimų metu atlieka daug eksperimentų, sprendžia uždavinius, kuria kryžiažodžius bei klausimus protmūšiams, juos sprendžia, vyksta į edukacines išvykas mokslo įstaigose bei gamybos įmonėse. Jaunųjų chemikų mokyklos veiklą planuoja, vadovauja mokinių mokymuisi, padeda rengtis konkursams keturios patyrę mokytojos: chemijos mokytoja metodininkė Alvyra Geležauskienė, chemijos mokytoja metodininkė Virginija Kerevičienė, chemijos mokytoja metodininkė Irena Miglinienė ir chemijos mokytoja ekspertė Janė Liutkienė.

Alytaus jaunųjų chemikų mokyklos veiklą finansuoja Alytaus miesto savivaldybė. Alytaus jauniesiems chemikams sąlygas mokytis sudaro Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos administracija. Jaunieji chemikai ir jų tėvai dėkingi rėmėjams: UAB „Marisa“, UAB „Vita Baltic International“, UAB „Koslita“, AB „Alytaus chemija“ bei VU chemijos ir geomokslų fakultetui už paramą. Jų dėka mokiniai gali vykti į edukacines išvykas bei tarptautines olimpiadas.

Jau greitai Alytaus miesto jaunųjų chemikų mokykla pakvies registruotis mokinius kitiems mokslo metams. Sekite informaciją gimnazijos svetainėje.

Chemijos mokytoja Janė Liutkienė