Jaunimo rankose yra mūsų laisvė ir šalies ateitis

Rugsėjo 23-ąją Kalesninkų miške Alovės seniūnijoje prie buvusio Dainavos apygardos štabo bunkerio įvyko prieš 70 metų žuvusių partizanų Kazimiero Pyplio-Mažučio ir jo bendražygio partizanų būrio vado Juozo Makarevičiaus-Žilvičio pagerbimo ceremonija. Joje kartu su direktoriaus pavaduotoju Aleksandru Kirilovu ir mokytoju Antanu Jurčiu dalyvavo ir Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos didelis būrys devintokų bei dvyliktokų. Susirinkusiems buvo priminti Kazimiero Pyplio-Mažučio ir Juozo Makarevičiaus-Žilvičio gyvenimo ir garbingos kovos už Lietuvos laisvę faktai. Visus sujaudino į pagerbimo ceremoniją atvykusių garbaus amžiaus partizanų Justino Padegimo-Upelio ir Algirdo Jono Rauličkio-Apuoko pasakytos partizaniškai trumpos kalbos. Jie abu pabrėžė, kad amžinos laisvės nėra, yra tik amžina kova už laisvę. Ypač įsiminė partizanų žodžiai, skirti jaunimui: „Dabar jaunimo rankose yra mūsų laisvė ir šalies ateitis“.

Didvyrių pagerbimo ceremonija baigėsi prie atminimo ženklų žuvusiems partizanams atminti padėjus gėlių, nuaidėjus pagarbos salvėms, nuskambėjus partizanų dainoms, karių orkestrui atlikus patriotinių melodijų kompoziciją.

Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos mokinių dalyvavimas tokiuose renginiuose jau yra tapęs gražia tradicija, nes pagerbdami kitų partizanų, žuvusių už Tėvynės laivę, atminimą, gimnazijos atstovai pagerbia ir Lietuvos pedagogą, žurnalistą, kovotoją už Nepriklausomybę, partizanų vadą, brigados generolą Adolfą Ramanauską-Vanagą.

Gimnazijos mokytojas A. Jurčys