Respublikinė konferencija, skirta Alytaus gimnazijos 100-mečiui, ,,Tešviečia gimnazijos žiburys“ programa

Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos aktų salė
(Birutės g. 2, Alytus)
2019 spalio 22 d. nuo 13.00 iki 16.30 val.

13.00–13.10 val. Konferencijos atidarymas. Kalba Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos direktorius Virginijus Skroblas

13.10–13.20 val.  Atgimimo euforija mokykloje.
Pranešėjai Alytaus Dzūkijos mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Danutė Venclovaitienė ir matematikos mokytojai Antanas ir Onutė Slušniai

13.20–13.30 val.  ,,Lituanistika negali išnykti iš mąstančios sąmonės akiračio“ Donatas Sauka.
Pranešėjos Alytaus Ramanausko-Vanago gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos metodininkės Aldona Butrimanskienė, Eglė Barysienė

13.30–13.40 val.  Stasys Navickas – Alytaus muzikinės kultūros puoselėtojas.
Pranešėja socialinių mokslų profesorė, Alytaus muzikos mokyklos direktorė Aldona Vilkelienė

13.40–13.50 val.  Disciplina, kurią dėstė visi.
Pranešėja Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago istorijos mokytoja metodininkė Ramutė Volkuvienė

13.50–14.00 val.  Tikslieji mokslai Alytaus gimnazijoje.
Pranešėja Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos informacinių technologijų ir matematikos mokytoja metodininkė Asta Grimalauskienė

14.00–14.20 val.  Mokykla mano akimis (1954–1965 metai).
Pranešėjas filosofijos mokslų daktaras, docentas Algirdas Kunčinas

14.20–14.50 val. Pertrauka

14.50–14.55 val.  Muzikinis  kūrinys. Atlieka Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos mokiniai.

14.55–15.05 val.  Alytaus gimnazijos mokytojas Vytautas Brazdžius – profesionaliosios keramikos pradininkas Lietuvoje.
Pranešėjas Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos dailės mokytojas metodininkas Vidmantas Jankauskas

15.05–15.20 val.  Gimnazija prieš 50 metų –  1957–1958 m. m. abiturientės  prisiminimai.
Pranešėja Stasė Raugėlaitė-Kampanienė

15.20–15.30 val.  Prancūzų kalbos mokymo sėkmės viršūnę pasiekus.
Pranešėjos Alytaus Dzūkijos mokyklos direktorė Vilija Sušinskienė ir prancūzų kalbos mokytoja metodininkė Marija Kazlauskienė

15.30–16.00 val. Gimnazijos direktoriai – išskirtinės Alytaus  pedagogų bendruomenės asmenybės. 
Pranešėjas Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas metodininkas Antanas Jurčys

16.00–16.10 val.  Alytaus gimnazijos mokytojas Karolis Dineika – sveiko gyvenimo būdo propaguotojas ir fizinio ugdymo reformatorius.
Pranešėjas vyresnysis fizinio ugdymo mokytojas Svajūnas Žvinakis

16.10 val. Konferenciją apibendrina Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas