Kviečiame siūlyti kanditatus prof. Dalios Rusakovaitės-Giedrimienės premijai gauti

D Ė M E S I O!

Iki birželio 25 d. gimnazijos raštinėje priimami siūlymai (adresuoti Gimnazijos tarybai) apdovanoti prof. Dalios Rusakovaitės-Giedrimienės premijomis.

Nominacijos:

  1. Gimnazijos metų mokinys.
  2. Gimnazijos metų mokytojas.

Kandidatus – mokinius gali teikti klasių auklėtojai, Mokytojų taryba, Mokinių taryba.

Kandidatus – mokytojus gali teikti gimnazijos administracija, Mokinių taryba, Mokytojų taryba, Metodinė taryba, metodinės grupės.

Teikiama:

  1. Protokolo, kuriame siūloma kandidatas, kopija.
  2. Kandidato visuomeninės veiklos už mokslo metus aprašymas.                    

Direktorius