Partizanų takais

Lietuvos pokario partizanų kova  aprašyta ne tik knygų puslapiuose, ji  išliko liaudies atmintyje ir dainose. Jaunam šiuolaikiniam žmogui nėra lengva įsivaizduoti, kaip gyveno partizanai, kokios sunkios buvo jų gyvenimo sąlygos ir kokie dramatiški likimai. Dzūkijoje, Alytaus, Varėnos ir Druskininkų rajonuose, yra atstatyta nemažai partizanų žeminių, bet Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos trečiokams, spalio 15 d. išsiruošusiems į išvyką partizanų takais, vis dėlto didžiausią įspūdį paliko vietos, susijusios su Adolfu Ramanausku-Vanagu.

Vienoje populiariausių partizanų dainų emocingai  apdainuojamas Merkinės mūšis. Mus taip pat labai sujaudino apsilankymas didžiausiame memoriale Lietuvos partizanams, Merkinės kryžių kalnelyje – vietoje, kur pokaryje baigėsi ne vieno Lietuvos partizano kelias. Gimnazistai susidomėję klausėsi  istorijos mokytojos Ramutės Volkuvienės pasakojimo apie kovotojų už Lietuvos laisvę gyvenimų didingumą ir dramatizmą.

Šiek tiek pavažiavus Bingelių kaimo link buvo įdomu pamatyti ir Jono Bilinsko sodybą, kur 1953-1954 metais slapstėsi Adolfas Ramanauskas-Vanagas. Aplankėme ir vietą, kur vyko garsioji partizanų fotosesija su vanagais. Šios nuotraukos ne kartą yra kūrusios renginių, vykstančių gimnazijoje, scenografijos atmosferą. Bingelių kaimo pakraštyje pastatyti stendai pasakoja ir apie Gražiną Pigagaitę, kuri grikių lauko pakraštyje ne kartą fotografavo partizanus. Jos tėvų sodyboje buvo įrengta fotolaboratorija, kurioje jauna mergina ryškino nuotraukas. Akimirką susimąstėme – iš tiesų yra išlikę namažai partizanų nuotraukų, juk jie stengėsi įamžinti savo kasdienybę, tartum nujausdami, kokie svarbūs ateities kartoms bus šie istorijos liudijimai.

Toliau mūsų kelias vingiavo į Kasčiūnus, čia ant gražaus Merkio upės kranto, Jakavonių sodyboje buvo įkurta Dzūkijos partizanų vadavietė, kurioje slapstėsi ir Juozas Vitkus-Kazimieraitis, ir Adolfas Ramanauskas-Vanagas. Drąsiausi gimnazistai įlipo į partizanų bunkerį, nes taip sakėsi galėję geriau įsivaizduoti, kokia sunki buvo partizanų kasdienybė. Dėl sudėtingos epidemiologinės padėties pasaulyje ir Lietuvoje tikrai nesitikėjome išvysti ir pasikalbėti su sodybos šeimininku, partizanų ryšininku Juozu Jakavoniu-Tigru. Bet, mūsų visų nuostabai, 95-erių metų senolis išėjo trumpai pabendrauti su gimnazistais – jo žodžiai apie patriotizmą ir tėvynės meilę nuskambėjo kaip įpareigojimas jaunajai kartai.

Dar nemažai su partizanų gyvenimu susijusių vietų pamatėme, todėl visus labai sudomino Merkinės muziejaus darbuotojų paruoštas pėsčiųjų žygio žemėlapis – tai 28 kilometrus Adolfo Ramanausko-Vanago, partizanų vado, keliais besitęsiantis maršrutas. Grįždami namo, pasižadėjome pavasarį sugrįžti ir šįkart jau savo kojomis nueiti bent jau pusę, o jeigu pasiseks, ir visą maršrutą.

Ši mokinių ir mokytojų išvyka buvo finansuojama iš Alytaus miesto savivaldybės lėšų.

Lietuvių kalbos mokytoja Eglė Barysienė