Pirmosios pagalbos įgūdžiai gelbsti gyvybes

Įvykus nelaimei, žmogaus išgyvenimas priklauso ne tik nuo sužalojimų sunkumo, bet ir nuo suteiktos pagalbos. Pirmoji pagalba – pradinės pagalbos nukentėjusiam suteikimas ligos arba susižalojimo atveju, dažniausiai atliekamas pašalinio žmogaus iki tada, kai bus suteikta profesionali medicininė pagalba.

Integruotos technologijų pamokos metu visuomenės sveikatos specialistė informavo I klasių mokinius apie pirmosios pagalbos teikimo svarbą, būdus, pagalbos iškvietimą nelaimingo atsitikimo atvejais. Taip pat papasakojo, kaip teikti pagalbą artimiesiems ar bendraklasiams užspringimo atveju. Įvykus nelaimingam atsitikimui, svarbu neišsigąsti, nesutrikti – išlikti ramiam, įvertinti situaciją ir suteikti nukentėjusiajam pagalbą, kol atvyks medikai.

Dėkojame visuomenės sveikatos specialistėms Gretai Rubinei ir Arinai Kavaliauskaitei.

Technologijų mokytoja metodininkė Snieguolė Valentukonienė