Mokyklos diena – įdomiųjų patirčių diena

Pirmą kartą apie Tave išgirdome iš suaugusiųjų lūpų. Girdėjome daug įvairių nuomonių. Vieni sakė, kad mokykloje yra šaltų, netolerantiškų moksleivių, griežtų mokytojų. Tačiau net negalime suskaičiuoti, kiek teigiamų atsiliepimų buvome girdėję – profesionalūs, savo darbą mylintys mokytojai, gilios bendruomenės tradicijų šaknys, įdomi istorija ir nuoširdūs moksleiviai.

Vos per kelis mėnesius pripratome prie mokyklos ritmo, taisyklių, mokytojų. Čia išmokome ne vien mokymosi dalykų, bet ir pasitikėti savo jėgomis, klasės draugais, mokytojais, tėvais.

Šis fragmentas yra iš II b klasės mokinių laiško, parašyto Mokyklos dieną. Jis – tarsi spalio 23 dieną organizuotos Mokyklos dienos programa, aprėpianti šiuolaikišką mokinių bendravimo stilių ir ilgametę, turtingą gimnazijos istoriją. Gimnazijoje renginys, anot renginio  kuratorės, pavaduotojos ugdymui Danutės Dragūnienės, organizuojamas pirmą kartą turint viziją, kad jis taps tradicinis. Renginio tikslai – kurti emocinę aplinką, kuri padėtų mokiniams ugdytis priklausymo gimnazijos bendruomenei jausmą, skatinti mokinius domėtis gimnazijos istorija, vykdoma veikla, sudaryti sąlygas mokiniams kurti, improvizuoti, ugdyti mokinių vaizduotę, kūrybiškumą, atsakingumą, gebėjimą bendradarbiauti.

Mokinių tarybos pakviesti, per pertraukas fotografavosi Volto Disnėjaus animacijos herojais persirengę entuziastai. Kur pasisuksi – miegančios gražuolės, snieguolės, pelenės, šiuolaikiškai savo princų ieškančios virtualioje realybėje, peliukai, smaguriaujantys mokyklos darbuotojų technologijų kabinete pateiktomis vaišėmis, ir, ko gero, išradingiausias mokinys Vytenis Grigūnas, įkūnijęs du personažus: krokodilą ir grafą Drakulą. Per pertraukas nostalgišką nuotaiką kėlė gimnazijos koridoriais vilnijančios buvusių mokinių (gimnazijos himno autoriaus Alberto Antanavičiaus, Antano Dambrausko, Eglės Malinauskienės, Lauros Misiukevičiūtės, Lukrecijos ir Vakario, grupės „Velvet“ ir kitų muzikantų ir dainininkų) kurtos ir atliktos dainos, kurių visą video ir audio įrašų  puokštę surinko  muzikos mokytoja Jureta Šametienė. Ilgametę gimnazijos istoriją liudijo pertraukų metu visų aukštų ekranuose demonstruojamos pateiktys, kurias parengė lietuvių kalbos mokytojas, gimnazijos istorijos žinovas Antanas Jurčys.

Tarsi kartų pasikalbėjimas per gimnazijos radiją nuskambėjo gimnazijos direktoriaus Virginijaus Skroblo ir gimnazijos Mokinių tarybos pirmininkės Gustės Sudvajūtės sveikinimai. Direktorius Virginijus Skroblas priminė istoriją: „Lygiai prieš metus šventėme Alytaus gimnazijos šimtmetį. Būtų gražu susieti Mokyklos dieną su tikrąja mokyklos įkūrimo data, bet ji nėra oficialiai užfiksuota“, paskatino džiaugtis senąja gimnazijos istorija ir patiems ją kurti. Pratęsdama direktoriaus mintį, Mokinių tarybos pirmininkė Gustė Sudvajūtė pabrėžė, kad Mokyklos diena yra pirmą kartą švenčiama rudenį, bet, mokiniams demonstruojant iniciatyvumą, turėtų tapti tradicija. Gustė pakviečia į linksmą personažų fotosesiją per pertraukas ir į pamoką, kurioje dalykų mokytojai, integruodami mokyklos istorijos faktus, kartu su mokiniais kurs šiandienos gimnazijos istoriją.

Integruotų pamokų metu mokytojai supažindino su ilgamete mokyklos istorija, pateikė įdomių faktų, priminė apie žymius ir gimnazijos vardą garsinusius žmones. Lietuvių kalbos mokytoja Eglė Barysienė mokiniams pristatė knygas „Senosios mokyklos dvasia“ ir „Šimtas laiškų mokyklai“, kuriose įprasminta gimnazijos istorija, dalijosi mintimis apie visai nesenus, mūsų gimnazijai reikšmingus įvykius, primindama laiško žanrą, pasiūlė mokiniams parašyti laišką gimnazijai. Kartos keičiasi, o tradicija palikti laišką, kaip savo ryšio su mokykla ženklą, nenyksta. Gilias tradicijas turinčią gimnazijos sporto istoriją mokiniams pristatė kūno kultūros mokytojai Irma Čeplinskienė, Jonas Baltrušaitis ir Svajūnas Žvinakis. Gimnazijos sporto muziejuje mokiniai apžiūrėjo sporto trofėjų ekspoziciją, stendą, atspindintį gimnazijos sporto pasiekimus, rankose laikė tikrai nemenkai sveriančius Olimpinių medalių atitikmenis. „Istorijos pamokoje apie gimnazijos istoriją“ – taip pamoką įvardijo istorijos mokytoja Asta Šulcienė, kurios mokiniai klausė pasakojimo apie gimnazijos įkūrimą, jos šimto metų istorijos verpetus, atsakinėjo į mokytojos paruoštus klausimus, klausėsi jau istoriniu reiškiniu tapusios Alberto Antanavičiaus dainos.

Gimnazijos istoriją mokiniai pažino ne tik klausydamiesi, stebėdami, bet ir patys dalyvaudami viktorinose, diskusijose, interaktyviuose žaidimuose. Lietuvių kalbos mokytoja Janina Zelenienė parengė protmūšį, kuriame vijosi  mokyklos istorijos faktai su  literatūros mįslėmis ir galvosūkiais. Aktyviai dalyvavę, mokiniai laimėjo saldžius prizus. Panaudodama programėlę Kahoot temą „Laisvė pagal filosofiją“ mokiniams atskleidė tikybos mokytoja Irena Motūzienė. Laisvą savo bendruomenės, savo tautos istoriją gali kurti tik vidinę laisvę jaučiantis žmogus. Istorijos mokytojos Giedrės Škarnulienės mokiniai patys vedė viktoriną apie gimnazijos istoriją. Antroji – linksmoji užduotis: susiskirstę į grupeles mokiniai turėjo sudėlioti lapelius su mokytojų vardais, pavardėmis ir dėstomo dalyko pavadinimu. O galiausiai išradingieji viktorinos dalyviai sukūrė keletą eilėraščių gimnazijai.

Kai kurių dalykų mokytojai savo dalyko pamoką siejo su gimnazijos aplinkos tyrinėjimu. Chemijos mokytojos Janės Liutkienės mokiniai atliko tiriamąjį darbą – cheminių reakcijų pagalba kokybiškai nustatė anglį ir vandenilį kaštonuose iš šalia gimnazijos esančio parko. Vadovaudamiesi mokytojos parengtomis išsamiomis instrukcijomis mokiniai sėkmingai atliko užduotį. Geografijos mokytoja Erika Jonaitienė su savo mokiniais domėjosi gimnazijos istorija, nustatę geografines koordinates įvertino lokacijos patogumą. Vidines gimnazijos erdves tyrinėjo fizikos mokytojas Antanas Kalinauskas su savo mokiniais. Susiskirstę į komandas, mokiniai atliko tyrimą – lygino senojo ir naujojo pastato energetinę sritį, saugumą, funkcionalumą, kitas panaudojimo galimybes, aptarė ir apibendrino pamokos metu surinktus duomenis.

Nors ir viename kabinete, bet kuo tikriausiais matematikos labirintais mokinius vedžiojo matematikos mokytoja Laimutė Gečaitė. Mokiniai spręsdami nelygybes, apskaičiuodami reiškinius, teisingus sprendinius siejo su reikšmingomis  mūsų gimnazijos datomis, įdomiais faktais ( kiek disciplinų buvo dėstoma pirmaisiais metais, kiek mokinių pradėjo mokytis gimnazijoje, metai, kai mūsų mokyklai buvo suteiktas gimnazijos statusas, ir kitų). Į istorijos labirintus leidosi ir fizikos mokytoja Lina Gailienė su savo mokiniais, pasiūliusi jiems atlikti praktikos darbą naudojant istorines priemones (1974 m. termometrą, 1984 m. kalorimetrą, 1964 m. svarelius). Mokiniai patyrė, kaip mokėsi, kokias priemones naudojo jų tėvai, seneliai ir proseneliai. Chemijos mokytojos Irmos Linkevičienės mokiniai Mokyklos dieną susiejo su pasauline chemikų švente – Molekulės diena. Prisiminę faktus ir pagerbę mokslininkus išradėjus, mokiniai piešė linksmąsias molekules. Tarp piešinių neatsitiktinai radosi ir šios dienos persirengėlių temos – Volto Disnėjaus personažai.

Mokyklos dienos tikslai pavyko: mokytojų organizuotos veiklos, smagus mokinių nusiteikimas dar kartą įrodė, kad žmogaus vidinės laisvės niekaip nesuvaržo išoriniai veiksniai. Ir tada atsiveria keliai skleistis idėjoms ir kūrybiškumui.

Lietuvių kalbos mokytoja Santa Marcinkevičiūtė