Informacija dėl nemokamo maitinimo organizavimo

Vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymu  Nr. DV-1022 „Dėl nemokamo maitinimo organizavimo“, gimnazijos mokiniams, kuriems skirtas nemokamas maitinimas, organizuojamas saugus maisto davinių išdavimas mokinių tėvams arba pilnamečiams mokiniams.

Apie konkretų maisto davinių išdavimo laiką informuoja klasių auklėtojai ir socialinė pedagogė.