Kelias, atvedęs į laisvę. Sausio 13-ajai atminti skirti skaitymai

Pavergtos tautos visada troško išsivaduoti, nes laisvė – Dievo duota teisė – yra didžiausias žmogaus turtas. Niekas negali nugalėti tautos, einančios į Laisvę, Nepriklausomybę. 1991-ųjų metų Sausio 13-osios įvykiai parodė, kad kiekvieno asmeninis likimas yra tautos likimas. Tą naktį kritę prie televizijos bokšto tapo mūsų Nepriklausomybės sargybiniais.

Minėdami Sausio 13-osios įvykių 30-metį ir pagerbdami tautos didvyrius, gimnazijos mokiniai su lietuvių kalbos mokytojomis Aldona Butrimanskiene, Egle Barysiene ir Jane Zeleniene  sukūrė meninę kompoziciją „Kelias, atvedęs į laisvę“.

Montavo neformaliojo švietimo vadovė Andrija Petkevičiūtė.