Etnokultūra per XXI amžiaus žmogaus akinius

Baigėsi sausio – vasario mėnesį vykdytas etnokultūros projektas, organizuotas I gimnazijos klasėse. Į etnokultūros kursą integruotos veiklos iš tarptautinio projekto „Media Smart Sitizens of Future 2020–2022“, kurio viena iš ugdymo sričių – kompiuterinio raštingumo ir kritinio informacijos vertinimo ugdymas.

Rengdami pranešimus mokiniai ugdėsi savarankiško medžiagos apdorojimo įgūdžius, gebėjimą kritiškai vertinti internete randamus informacijos šaltinius, kartu dirbdami mokėsi bendradarbiauti, pasiskirstyti sritis, sukurti vientisą darbą, kartu nuotoliniu būdu pristatyti.

Vienas iš pavyzdžių – I f klasės mokinių Martyno Astiko, Auksės Javarauskaitės ir Ugnės Kazlauskaitės pateikčių koliažas. Grupės tema buvo „Lietuvių ir rumunų liaudies architektūros ypatumai“. Mokiniai pristatė, kas yra liaudies architektūra, aptarė statybinę medžiagą, pastato dalių paskirtį, lygino pasirinktų šalių pastatų dekorą, darė išvadas, apibendrino. Pokalbio metu atskleidė pasirinktos temos ir šalies, su kuria lygino, motyvus. Įtaką padarė ir Erasmus projektų metu įgytos pažintys su Rumunijos mokiniais.

Santa Marcinkevičiūtė, lietuvių kalbos mokytoja